Skolan är utmaningen för MP:s toppnamn

Lessebo kommun Artikeln publicerades

Den största utmaningen kommunen står inför är skolan. Per-Inge Olsson, Miljöpartiets toppnamn i Lessebo kommun vill se högre krav på både lärare, elever och ledning.

Per-Inge Olsson har sedan 15 år tillbaka bott i Transjö, en by utanför Kosta. Här hamnade han genom sitt arbete inom näringslivet och byn låg strategiskt mellan Växjö och Kalmar, städerna där han hade sina uppdrag

– Och jag ville flytta till landet, jag har bott i städer som Stockholm och Malmö tidigare, säger Per-Inge Olsson.

Per-Inge Olsson representerar Miljöpartiet som i dag har ett mandat i kommunfullmäktige.
Foto: Charlotte Stjernkvist
Per-Inge Olsson representerar Miljöpartiet som i dag har ett mandat i kommunfullmäktige.

Under 20 år har han varit chef inom olika näringslivsorganisationer. Han har bland annat byggt upp Svenska Handelskammaren som har kontor i Växjö, ett kontor han var med och startade upp. Per-Inge Olsson har också arbetat med olika näringslivsfrågor riktat mot utlandet och har hjälpt svenska företag att komma in på den utländska marknaden.

Per-Inge Olsson har tre akademiska utbildningar, en pol.mag, politikers magister, som närmast förklaras som en samhällsvetenskaplig och ekonomisk högskoleutbildning, en fil.kand inom kulturgeografi samt en juristutbildning.

– Men där har jag ingen examen. Jag läste med inriktning affärsjuridik och har jobbat praktiskt med det när jag var chef på handelskammaren. Då var det mycket juridik och avtalsrätt och sådant.

Per-Inge Olsson har varit politiskt aktiv i åtta år. Det hela började med att han ville ha någonting att göra när han blev pensionär, utöver sina uppdrag i olika styrelser.

– Man har en viss kompetens även när man har fyllt 65. Jag ville använda den. De andra uppdragen jag har nu är förtroendeuppdrag i samhället som jag tycker är intressant. Man kan vara med och göra sitt lilla bidrag.

Tågstoppet i Skruv är en hjärtefråga för Per-Inge Olsson som kämpar för att kommunen ska visa ett större intresse och uppmuntra Trafikverket mer i frågan. Men även som Angelica Karlsson (C) anser han att skolan är en av Lessebo kommuns största utmaningar. Kommunen ligger lågt i flera mätningar och så kan det inte fortsätta, anser han.

Hur ska ni få bukt med det?

– Det är en bra fråga. Det är ett generellt problem. Kompetensen behöver höjas bland lärare och ledning. Bekymret är att vi har en kommunal skola.

Ett kommunalt självstyre av skolan är inte bra och han förespråkar ett förstatligande. Kunskaperna måste upp, lärarna måste kunna ställa krav på eleverna och läraryrket måste få bättre status. Högre löner och bättre villkor för lärarna i Lessebo kommun är ett sätt, anser han.

– Kunskapssamhället har dränerats. Jag tycker det är beklämmande när man hör hur lite kunskap eleverna har, även lärarna. Där måste man höja både status och kompetensen

ALLA ARTIKLAR OM VALET HITTAR DU HÄR