Ville låsa kommunalrådsposten för oppositionen

Lessebo kommun Artikeln publicerades

Posten som vice ordförande i kommunstyrelsen upphöjs till ett kommunalråd med halvtidstjänst och får ökad tyngd.

Moderaterna vill att det största oppositionspartiet automatiskt får posten.

– Rätt person på rätt plats, säger Anders Jonsäng (C).

Förslaget inkom under arvodesgruppens arbete att ta fram de förtroendevaldas arvoden för nästa mandatperiod. När förslaget att vice ordförandeposten i kommunfullmäktige skulle bli ett kommunalråd på halvtid tog form, önskade Moderaterna och deras toppnamn Marcus Dackling att posten automatiskt skulle gå till det oppositionsparti med flest röster.

– Det är en vision vi har, det är så här vi vill att det politiska arbetet i Lessebo kommun ska se ut. Men visionen delas inte av andra partier, kan man säga, säger Marcus Dackling.

Enligt Marcus Dackling ligger Socialdemokraternas och Centerpartiets nära samarbete bakom Moderaternas idé.

– De säger att centern är ett oppositionsparti, och att de bara har ett valtekniskt samarbete. Men av någon lustig anledning har de viceordförandeposterna och röstar ja på sossarnas förslag, men är ändå ett oppositionsparti. Det går ju inte, det vill vi ha bort.

Marcus Dackling, Moderaterna i Lessebos toppnamn.
Foto: Charlotte Stjernkvist
Marcus Dackling, Moderaterna i Lessebos toppnamn.

I stället vill då Moderaterna att vice ordförandeposterna går till det oppositionsparti med flest mandat. Vilket med nuvarande mandatfördelning är Moderaterna själva.

– Låt den uppsättning partier som får en majoritet tillsätta ordförandeposterna, och låt oppositionen tillsätta viceordföranden. Det är visionen vi har.

Då bestämmelser om arvoden och hur tjänster tillsätts är åtskilda från varandra, togs det inga beslut gällande Moderaternas förslag vid det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

– Vi jobbar vidare med förslaget men vi kunde inte lägga fram det när man bestämmer ersättningarna. Det har inte något med ersättningarna och göra, därför kom den inte med i det senaste beslutet, säger Dackling.

Under diskussionerna i arvodesgruppen yrkade Anders Jonsäng (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, emot förslaget.

– Rätt person på rätt plats, säger Anders Jonsäng. Det är viktigt att den personen kan samarbeta. Det är kommunfullmäktige som avgör, och det tycker jag passar bäst.

Anders Jonsäng (C), nuvarande innehavaren av posten som vice ordförande i kommunstyrelsen, vill inte riskera att hans post hamnar i SD:s händer.
Foto: Arkiv
Anders Jonsäng (C), nuvarande innehavaren av posten som vice ordförande i kommunstyrelsen, vill inte riskera att hans post hamnar i SD:s händer.

Han passar även på att ge en känga till Sverigedemokraterna.

– Det är en stor risk att det är SD som blir största oppositionsparti. Sen kanske Dackling räknar med att det är de som blir det största, det är mycket möjligt.

Men du ser det som en risk att SD blir störst?

– Ja, det kan det vara.

Vad ser du för risk i det?

– Rent ut sagt, som centerpartist skulle jag inte vilja leva i ett SD-samhälle. Åtminstone inte vad gäller partiet på riksnivå, i det kommunala har de inte uttryckt så mycket.

– Jag tror inte att de är redo för några större maktbefogenheter än.

Ragnar Lindberg (S), sammankallande för arvodesgruppen och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, yrkade också mot förslaget.

– Det är valresultatet som ska styra vilka som får vilka poster, menar Ragnar Lindberg.

Dackling menar att Centerpartiet inte är i opposition. Hur ser du på det?

– Det får stå för honom. Vi har ett valtekniskt samarbete och har skrivit en avsiktsförklaring att vi delar på posterna men vi har inget politiskt samarbete i övrigt.

– Från arvodesgruppens sida är saken avslutad, Dackling får lägga fram förslaget i ett senare skede om Moderaterna vill få det beslutat av kommunfullmäktige.