Lobbyn

Alla behövs för en ljusare framtid

Lobbyn Artikeln publicerades

I kväll är det åter dags för världens största miljömani­festation Earth Hour. Då kommer miljontals människor släcka ljuset under en timme för att vissa sitt engagemang för klimatet.

Ibland hör jag männi­skor som fnyser och raljerar över manifestationen. Det är bara ett jippo säger någon. Det är meningslöst säger någon annan. Båda har i någon mening rätt men samtidigt helt fel.
Att Earth Hour i sig inte kommer att stoppa klimatförändringarna inser de flesta. Det är självfallet en symbolhandling, men det är en viktig sådan. Tack vare Earth Hour uppmärksammas och debatteras klimatutmaningen mer än den annars hade gjort och på fler platser på vår jord.
Fler får dessutom kunskap om hur vårt sätt att leva påverkar klimatet och om hur de egna valen och den egna livsstilen spelar roll. Detta är centralt. Även om det är nödvändigt att vi politiskt på alla nivåer vidtar åtgärder för att hejda utsläppen av klimatgaser genom att till exempel sätta pris på utsläpp måste vi komma ihåg att alla utsläpp är lokala och att vi som enskilda personer både har ett ansvar och en möjlighet att skapa en ljusare framtid.
Sverige som land är en klimatpolitisk förebild. Alliansen har fått på plats ambitiösa klimatmål och vi har sänkt våra utsläpp med 20 procent sedan 1990 samtidigt som vi har haft en stark ekonomisk tillväxt. Detta är ett hoppfullt budskap till vår omvärld.
På EU-nivå har vi också varit pådrivande. Under det svenska ordförandeskapet i EU enades medlemsländerna om att ­unionens samlade utsläpp till 2050 ska minskas med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer. Nu pågår en viktig diskussion om hur vägen dit ska se ut. Klart är att klimatut­maningen kräver att vi alla bidrar, som länder men också som enskilda­ individer.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att minska utsläppen. Kanske kan du samåka med grannen till jobbet, minska ert hushålls matsvinn eller välja tåget i?stället för flyget vid nästa semesterresa. Som moderat vill jag att det ska kosta att skita ned och att det ska bli enklare att göra klimatsmarta val. För mig är det också självklart att alla behövs i skapandet av ett hållbart samhälle.

JOHAN HULTBERG(M), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet