Lobbyn

Ansvaret för skattepengarna är viktigare än privatiseringar

Lobbyn Artikeln publicerades

Alltför ofta störs debatterna om hur vi ska få en bättre välfärd av insnöade diskussioner kring drifts- och ägarformerna. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill hindra valfriheten och sätta stopp för mångfald i välfärdssektorn. Fokus bör i stället ligga på att uppnå högsta kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.
Ofta har privatiseringar motiverats enbart ur ett ideologiskt perspektiv från moderat håll. Vi delar inte bilden av att det ideologiska svaret på frågor om driftsform alltid måste vara ”privatisera”.
För oss är ett ansvarsfullt förvaltande av skattebetalarnas pengar en helt central del av de idéer som vi tror på, ansvaret för nyttan av varje skattekrona är viktigare än driftsformen. Det är exempelvis inte ansvarsfullt att nästan skänka bort verksamheter som byggts upp med gemensamma medel.
För Nya Moderaterna är samhällsnyttan i fokus för välfärden. Syftet med att låta enskilda aktörer ta över drift och ägande av det som i dag är en del av det gemensamma ägandet bör alltid vara att det finns en möjlighet att de kan leverera bättre service till medborgarna.
För att ständigt ha kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i fokus är det viktigt att gemensamt ägd verksamhet konkurrerar som privata företag på en marknad som präglas av valfrihet, initiativrikedom och mångfald.
Full sysselsättning är Nya Moderaternas viktigaste idé och mål. Det lokala entreprenörskapet är centralt för att nå dit.
Det finns exempel på där det lokala näringslivet blivit undanträngt av ett stort kommunalt ägande, på sikt är det ett hot mot jobben. Företagsklimatsrankingen 2012 visade att Växjö har en stor utmaning på det här området, då vår främsta brist var just att näringslivet ofta kände sig undanträngt av kommunala verksamheter.
Det ger negativa effekter för såväl sysselsättningen som nyföretagandet och ställer krav på oss politiker att se över hur vi kan förbättra förutsättningarna för näringinslivet och samtidigt stärka samhällsnyttan. Det kommunala ägandet får inte hindra entreprenörer att komma med idéer och leverera service. Återigen, samhällsnyttan ska vara i fokus.
För att nå full sysselsättning och välfärd för alla måste vi vara öppna för att det som i dag drivs av kommunen kanske kan drivas bättre av en enskild ägare, men ägandeskapet får i sig inte bli det centrala utan bör prövas från fall till fall baserat på kvalitet och samhällsnytta. På så sätt är vi övertygade om att Nya Moderaterna på bästa sätt tar ansvar för ekonomin, tryggar välfärden och skapar bästa förutsättningar för jobb.

BO FRANK (M)
OLIVER ROSENGREN (M)