Lobbyn

Arbetslinjen är svaret på integrationsutmaningen

Lobbyn Artikeln publicerades

Tack vare förstärkningar av arbetslinjen ser vi nu att Växjö går mot att vara ett av de tydligaste exemplen på att jobben är svaret på integrationsutmaningen. En politik som tar ansvar för att ge alla möjligheten att bidra lägger grunden för att jobben ska komma fler till del, skriver Benny Johansson (M), ordförande, Nämnden för arbete och välfärd och Oliver Rosengren (M), gruppledare gymnasienämnden.

Att jobben ska bli fler och komma alla till del är en bärande idé för Nya Moderaterna i Växjö.
Förmåga till självkritik och omprövning är en förutsättning för att kunna utveckla såväl politiken som Växjö också i framtiden. Vi ser att utanförskapet biter sig fast hos utrikes födda, vi ser att detta ger kraft åt idéer som står i motpol till våra egna.

Vårt besked är tydligt; det är arbetslinjen som är vägen framåt för integrationen i ett Sverige där idén om öppenhet inte ska kompromissas med. Växjö är ett bra exempel på detta.
Växjö är en förebild. Tack vare förstärkningar av arbetslinjen ser vi nu att Växjö går mot att vara ett av de tydligaste exemplen på att jobben är svaret på integrationsutmaningen. En politik som tar ansvar, för att ge alla möjligheten att bidra, lägger grunden för att jobben ska komma fler till del. Det är vår övertygelse att alla behövs.
Positiv utveckling för ekonomiskt bistånd. Utgifterna har minskat med 8,2 miljoner kronor i år (januari–oktober) jämfört med förra året. Utvecklingen är motsatt i många andra kommuner.
Fortsätter utvecklingen så kommer utgifterna för ekonomiskt bistånd vid årsskiftet 2013/2014 vara tio miljoner kronor lägre än vid årsskiftet 2012/2013. Med en arbetslinje som tror på alla människors förmåga minskar bidragsberoendet och fler kan stå på sina egna ben.

Fler barn har föräldrar som går till jobbet. Vi kan se att det socioekonomiska arvet har en stor effekt på barnens framtid. Begränsningar av den sociala rörligheten är en av vår tids största hot mot möjligheter som kommer alla till del. I Växjö ser vi att fler och fler barn har föräldrar som arbetar.
Arbete är den enskilt viktigaste vägen till välståndsresor. Med en arbetslinje som tror på alla människors förmåga lättar vi den socioekonomiska ryggsäcken och fler familjer får starkare ekonomi.
Fler lämnar långvarigt utanförskap. Andelen av Växjös invånare med långvarigt försörjningsstöd har minskat från 1,2 procent till 0,7 procent. Det långvariga utanförskapet gör stor skada på en människas självkänsla och möjlighet att återvända till den gemenskapen som ett arbete medför.

Att ta strid mot det långvariga utanförskapet är för oss högst prioriterat, något annat vore att vända våra frihetsideal ryggen. Med en arbetslinje som tror på alla människors förmåga hålls utanförskapet nere och fler får möjligheten att bidra.
Växjö bevisar att de som vill splittra Sverige har fel. ”Vi och dom”-retoriken och politiska förslag som har sin källa i extrema idéer är en motpol till oss. Vi tror på sammanhållning och gemenskap. Växjö kommun har över tid tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Detta är något vi ska vara stolta över.

Vi vet att flyktingmottagandet initialt medför kostnader men kan konstatera att det inte bara är vår övertygelse att öppenheten är en bärande del av det idéarv som kan sammanfattas som ”svenskhet”, utan att om jobben ska bli fler och välfärden vara trygg också i framtiden är vi beroende av att människor söker sig hit från andra länder.
Det är tillsammans vi gör Sverige till ett ännu bättre land och Växjö till en ännu bättre kommun. För detta vill vi ta ansvar.


Benny Johansson (M)

Oliver Rosengren (M)