Lobbyn

Arbetslinjen nyckeln till god integration

Lobbyn Artikeln publicerades

Det är genom jobb och genom utbildning som invandrares utanförskap bryts, därför fortsätter vi att utveckla vår arbetslinje för att fler ska känna att de kan komma hit och bidra till den fortsatta utvecklingen i vårt gemensamma land, skriver Anna Gustbée, distriktsordförande, MUF Kronoberg och Oliver Rosengren, ledamot i Växjö kommunfullmäktige.

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Jobben är också det bästa och viktigaste redskapet för att möta integrationsutmaningen. Vi är övertygade om att det är genom jobb och genom utbildning som invandrares utanförskap bryts, därför fortsätter vi att utveckla vår arbetslinje för att fler ska känna att de kan komma hit och bidra till den fortsatta utvecklingen i vårt gemensamma land.
Vi är stolta över att människor vill komma till Sverige för att bygga sin framtid. Det visar att vi är ett attraktivt land som in­ger hopp om ett bättre liv och trygghet. Sverige ska vara en fristad för människor som kommer från förföljelser, hot och våld. I detta arbete har Växjö under många år tagit ett extra stort ansvar. Vi har en förhoppning om att fler kommuner ska följa vårt exempel. I frågan om invandringsmottagande är Växjö en föregångskommun, precis som när det gäller exempelvis bostadsbyggande och miljö­frågor. Det är viktigt att vi som kommun erbjuder hjälp och stöd åt de medborgare som är födda i Mogadishu, Belgrad eller Damaskus precis lika väl som åt dem som är födda i Rottne, Lammhult eller på Högstorp.
Socialdemokraterna har å andra sidan under lång tid motverkat stora delar av invandringen. Framför allt den invandring som är förknippad med korta integrationsprocesser och stort innanförskap, och därmed tydligt hjälper i kampen mot utanförskapet; arbetskraftsinvandringen.
Det är oseriöst att SSU hävdar att Nya Moderaterna­ på något sätt skulle stå bakom de samhälls­splittrande vi-och-dem-idéer som utgör själva fundamentet för Sverigedemokraterna.
I stället borde de själva ställas till svars för att de människor som vill komma till Sverige för att bygga sin framtid och bidra till vårt samhälles utveckling ska hållas utanför.
När jobben blir fler blir också invandrares möjlighet att komma in på arbetsmarknaden fler. Regeringens sänkning av bolagsskatten är en viktig reform för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att syssel­sättningen ska fortsätta öka. SSU hävdar att det är att ödsla miljarder, medan­ det i själva verket är en reform som genererar fler jobb.
När jobben blir fler blir också möjligheterna för människor att stå på sina egna ben fler. En politik som ger skattehöjningar, bidrag och färre i arbete gynnar inte Sverige, det gynnar inte heller våra invandrare. Fler reformer behövs; det måste löna sig mer att arbeta, det måste bli billigare för företag att anställa och det måste bli enklare för alla de entreprenörer som kommer till Sverige att starta företag!
Den jobbskapande politik som Alliansen för nationellt och i Växjö är nyckeln för att lösa integrationsutmaningen. Alla jobb behövs, eftersom alla människor behövs.
Ann a Gustbée
Oliver Rosengren