Lobbyn

C: En bredbandssatsning som gynnar Alvesta kommun

Lobbyn Artikeln publicerades

Det är mycket glädjande att it- och regionminister Anna-Karin Hatt (C) och den övriga regeringen satsar på bredband på landsbygden. Denna satsning är nödvändig för trovärdigheten när vi talar om att hela Sverige ska leva.


Sverige är i dag ett it-land att räkna med. Nästan häften av befolkningen har i dag möjlighet att koppla upp sig mot 100 Mbit/s eller snabbare, vilket gör att det mål som regeringens satte upp för år 2015 redan är uppfyllt, men för att vi ska kunna komma vidare och nå resten av befolkningen behövs även offentliga medel. Regeringens satsning om ytterligare nästan en halv miljard kronor i budgeten för nästa år kommer att göra stor skillnad. Det är nämligen inte rimligt att vi har ett A och ett B-lag vad gäller tillgången till bredbandsuppkoppling.
Vi vet nämligen att det finns områden i vårt land där marknaden inte räcker till, där det inte bor tillräckligt många människor. Därför har det offentliga ett ansvar för att underlätta för utbyggnaden av elektronisk infrastruktur.
På många orter runt om i vårt land samlats lokala eldsjälar i olika byföreningar, som har insett att snabba elektroniska uppkopplingar är ett måste för att kunna locka exempelvis barnfamiljer och företagare till orten. Men de här projekten behöver också ett visst ekonomiskt stöd, och det är här regeringens satsning kommer in. Eftersom pengarna satsas i landsbygdsprogrammet vet vi att pengarna kommer till platser där marknaden inte räcker till, och där pengarna gör som bäst nytta.
Sverige är i dag en konkurrenskraftig digital ekonomi. Snabbare och i större utsträckning än många andra tar vi svenskar till oss den nya tekniken. Bara sju procent av svenskarna har, enligt SCB, aldrig använt Internet, vilket internationellt sett är en häpnadsväckande låg siffra. Det är resultatet av en lång rad av års väldigt medvetet arbete. Men att Sverige har en bra position, och att vi har vidtagit många nya åtgärder som ytterligare kommer stärka vår position, får inte betyda att vi slappnar av och slår oss till ro
För att stödja marknadens utveckling och främja lokala och regionala initiativ, gör nu regeringen särskilda insatser framför allt på landsbygden och andra glest befolkade områden. Det är satsningar som utformas så att vi kan ta till vara det engagemang och de drivkrafter som finns runt om i landet, utan att i onödan störa marknaden där den fungerar.
I Alvesta kommun finns redan ett bra utbyggt fibernät i många områden. Nya områden har planerats och ansökningar finns också hos länsstyrelsen om stöd. Regeringens satsningar ger möjlighet att genomföra dessa.
Nu krävs också kommunens medfinansiering. Centerpartiet har motionerat om att Alvesta kommun ska ta fram de pengar som behövs för den finansieringen. En motion som hittills lämnats utan åtgärd av den moderata ledningen. Vi uppmanar kommunledningen att se till att fatta de beslut som krävs för att Alvesta kommun ska kunna få del av bredbandspengarna.
Thomas Haraldsson, Sven Sunesson