Lobbyn

Dalbo naturlig plats för en saluhall i Växjö

Lobbyn Artikeln publicerades

Växjö är en på många sätt blomstrande plats. Vi är mitt i en tillväxtregion, bland de starkaste i landet faktiskt. Andelen nystartade företag ökar stadigt i länet, enligt färska siffror från Tillväxtanalys.
Även bland våra nya kommuninvånare från andra länder ökar företagandet i viss mån. Vi måste bli bättre på att se entreprenörsandan som finns hos våra nya kommuninvånare. Möjligheten att driva eget och på så sätt ordna för sin egen försörjning är fantastisk, och det ger vinster såväl för den enskilde individen som för samhället i stort.
Många gånger pratas det om kostnaderna för invandringen. Det är en diskussion som har förts på en alltför medioker nivå. Vi måste höja den intellektuella nivån och börja diskutera vinsterna med invandringen istället för kostnaderna.

Vi har nuen fantastisk möjlighet att utveckla entreprenörskapet i kommunen tack vare regeringens satsningar på nystartszoner. I samverkan med inblandade aktörer kan vi få i gång företagandet och stötta människor så att de vågar ta steget att driva eget. Vi måste använda alla resurser som erbjuds, och även tänka kreativt för att samverka och utveckla företagandet i kommunen.

Macken och deras satsningarpå företagshotell som ser människan och hjälper den som har idéer att förverkliga dessa i ett eget företag är ett verkligt bra exempel på hur bra det kan bli.
Även Verkstadsgatan har utvecklats till ett kluster av nya företag inom livsmedelsbranschen, med bageri, kött, catering och restauranger med mat från jordens alla hörn.
Marknaden är enorm och hittills outforskad, och dessa företagare har lyckats finna sin nisch. Det finns en mängd duktiga entreprenörer som ber om plats och utrymme för att förverkliga sina drömmar och visioner. Som kommun ska vi ta ett större ansvar för att stötta entreprenörer, det är de små och medelstora företagen som behöver utvecklas och som är en viktig del i vår gemensamma tillväxt, vilket vi Kristdemokrater alltid har lyft fram.

Länge har detdiskuterats kring en saluhall i Växjö. Flera platser har föreslagits, främst i city. Mitt förslag är att se över möjligheten att öppna en saluhall i Dalbo Centrum. Med den blandning av människor och den matkultur som finns i Dalbo är det en naturlig plats för en saluhall i Växjö. Dess­utom finns det aktörer som är villiga att satsa såväl på lokaler som på bostäder, och det är ett område som fortfarande utvecklas.
Det finns de som tycker att Dalbo är för långt från centrum och för ocentralt. Men Växjö är mer än bara några kvarter i den innersta stadskärnan! De som tycker att två kilometer är för långt från city är en fara för utvecklingen av vårt Växjö. Hur vill de se sin stad när vi kommer upp i 100 000 invånare?

När man pratar omintegrationspolitik och nyanländas arbetsmarknad är det alltför många som väljer att problematisera, lyfta fram det negativa och de kostnader som det kan innebära. Det är ett tecken på att det finns politiker med brist på visioner, politik och långsiktighet. Om vi i stället kan se människors otroliga kapacitet, och hjälper till att utveckla förmågor och kunskaper, då kan vi få ett samhälle där fler är delaktiga och där utanförskapet minskar.

RENE JARAMILLO (KD)