Lobbyn

Det går åt helvete, men jag har i alla fall dokumenterat det!

Lobbyn Artikeln publicerades

Arbetsvillkor, arbetstid, arbetsinnehåll för lärare här verkar det finnas något att göra, skriver Johan Runesson, kommunombud, huvudskyddsombud Sob

Lärarens främsta uppdrag i skolan är att undervisa. Att planera och genomföra lektioner där vi i mötet med elever som individ och kollektiv skapar de bästa förutsättningar för kunskapsutveckling. Läraren har sin gula ledartröja på sig, som Magnus Blixt säger. Det är han/hon som leder verksamheten, och måtte läraren aldrig abdikera!
För att detta möte med elever ska ge maximal outcome måste vi fundera på vilka förutsättningar läraren har att förbereda sig. (Och att efterarbeta, analysera, reflektera, dokumentera, bedöma och betygsätta med mera.)
Har ni aldrig funderat på mängden research en reporter gjort inför ett tre minuter långt inslag i Rapport? Eller antalet timmar en musiker övat inför en konsert? (jag vet!) Tiden som en bonde lägger på andra saker än att skörda? Hur många timmar har en skådespelare övat sin monolog utan publik? Fredrik Skavlan, har han bara betalt för den tiden han syns i rutan? Ibland upplever vi lärare att övriga uppgifter ska fullgöras på fritiden hur har det blivit så här?
Jo 2011 i kunskapsnationen Sverige ska vi lärare göra allt och inget. Vi har blivit Ikea-verktyg (det vill säga vi ska passa in överallt) och generalister.
Resultatet? Jo, makthavare har tryckt in så många administrativa uppgifter att kärnan i läraruppdraget–undervisningen, marginaliseras! Vi undervisar i mån av tid!
Den direkta undervisningen ska vara fredad i timplaner för grundskolan och poäng på gymnasiet. Dock finns inte förutsättningarna för kvalitet kvar. Där lärare en gång hade möjlighet att med rimliga förutsättningar göra det lektionsrelaterade arbete nämnt ovan, har all ny administration trängt undan dessa villkor.
Som ett ombud på en gymnasieskola sa:
–Tyvärr hinner jag inte att ge dig en bra undervisning så att du klarar målen–det går åt helvete, men jag har i alla fall dokumenterat det!
Hur löser man denna gordiska knut? Ja, här är en bra början: lyss huvudmän till detta Alexanderhugg:

1. Inför ett tak för undervisningsuttaget hos en lärare (alternativt begränsa omfattningen av övriga uppgifter, eller anställ administrativ personal i den omfattning som behövs vad ni än väljer så kostar det pengar inse det!)

2. Håll nere gruppstorlekarna! (även en väl fungerande grupp med små sociala problem tar tid att bedöma och betygsätta sakligt och väl underbyggt och det sista vi vill ha är väl hafsigt utförda kunskapsbedömningar!?)

3. Förstatliga skolan så att vi slipper en stat som säger gör detta och kommuner som ska betala. Ty aldrig stå dessa tu i proportion till varandra. Quad erat demonstrandum!
Johan Runesson