Lobbyn

En historisk järnvägssatsning

Lobbyn Artikeln publicerades

Kommentar till Bengt Eriksson, Växjö angående Pågatåg och Krösatåg den 24 mars.

Det är som Bengt skriver, en historisk järnvägssatsning som just nu sker i Södra Småland, med en stor utvecklingspotential för hela området.
Nya stationslösningar i Alvesta och Växjö. Ny bangård i Växjö. Nya mötesspår i Åryd och i Räppe, för att förbättra säkerheten i systemet. Nya stationer för lokaltågtrafiken i Markaryd, Diö, Vislanda, Gemla, Moheda och Lammhult. Sammanlagt nya investeringar för mer än 600 miljoner kronor som bekostas av stat, kommuner, region­förbund och EU i samarbete.
Planeringen av den nya persontågtrafiken mellan Hässleholm och Växjö, liksom mellan Hässleholm-Markaryd (Halmstad), pågår. Planerad trafikstart är januari 2013 på flertalet av stationerna.
Det kommer att bli elva turer i vardera riktningen och trafiken ska ligga mitt emellan Öresunds­tågen. Restiden med lokaltågen kommer att bli ungefär densamma som i Öresundstågen, vilket gör att resan Älmhult–Växjö tar cirka 40 minuter. Priset för en resa med lokaltågen, blir detsamma som i Öresundstågtrafiken.
När det gäller trafiken Växjö/Alvesta–Nässjö med stopp i Moheda och Lammhult, kommer den trafiken att starta redan vid årsskiftet, om allt fungerar. Där startar vi med sex turer i vardera riktningen, med förhoppning om att komma överens med Jönköpings länstrafik om elva turer så småningom.
Trafiken både norrut och söderut kommer att köras med samma tågtyp så kallad X-11, vilket innebär eldrivna lok. Genom att köra samma tågtyp, ger det oss möjlighet att koppla ihop söder och norrgående tåg mellan Alvesta och Växjö, där det annars inte får plats all tågtrafik.
Av bland annat upphandlingstekniska skäl kommer det att heta Krösa­tågstrafik. Denna trafik kan också komma att trafikera Kalmar–Emmaboda–Karlskrona om något år.
Pågatåg och Krösatåg är med denna bakgrund i sak detsamma. Samma ambitionsnivå. Elva dagliga dubbelturer. Miljövänliga eldrivna tåg. På sikt kan ambitionen utökas. Regional utveckling möjliggörs.
SVEN SUNESSON, (C)