Lobbyn

Enighet kring enskilda vägar gynnar Tingsryds invånare

Lobbyn Artikeln publicerades

Centerpartiet förordar en gemensam grundsyn hos kommunens politiska partier kring värdet av en kontinuerligt god skötsel av enskilda vägar. Det är av godo liksom enighet i andra grundläggande kommunala frågor (skolfrågorna borde varit ett exempel) som ger stabilitet över tid och som tjänar innevånarna väl, skriver för Centerpartiet i Tingsryd kommun, Anna Johansson, Marie-Louise Hilmersson, Mikael Andersson och Karl-Gustav Sjökvist.

Två månader har gått sedan den rådande majoriteten under braskande rubriker lovade pålitligt stöd för Tingsryds kommuns drygt 50 mil enskilda­ vägar. Det var ett bra löfte, tycker vi i Center­partiet som arbetat för en god skötsel av dessa enskilda vägar under minst fyra decennier.
Tyvärr var löftet inte mycket värt.
I stället för att sätta ned foten och ta ett beslut duckar majoriteten och visar sin oförmåga att leda kommunen.
Politik är att vilja och att prioritera. Den kommunala organisationen som producerar den välfärd vi alla håller av, ska ledas av politiker. När pengarna tryter måste man ta ställning. Det blir nog inte mer tydligt än i den situation som uppstått.
I ena vågskålen finns löftet som förra kommunalrådet Arne Karlsson gett Taif och som enkelt uttryckt kostar kommunen en halv miljon om året.
I andra vågskålen finns möjligheten att satsa pengar i ett uppdämt underhåll av enskilda vägar där staten skjuter till en miljon för varje miljon kommunen lägger. Majoriteten som ska leda verksamheten, duckar.
I en annan dimension blir frågan än märkligare men också talande för de problem som Center­partiet menar att Tingsryds kommun måste hantera annorlunda.
Löftet som gavs till Taif vill ingen nämnd känna ansvar för. I ett finurligt spel kan nämnder finta kostnadsposter mellan sig för att göra kortsiktiga vinster. I en situation av en konstant brist på pengar pågår dessa kamper lite var stans i organisationen.
I det här fallet har Samhällsbyggnadsnämnden fått Svarte Petter i knäet efter en kamp med kommunstyrelsen. Ingen vill ta ansvar. Ingen vill se till helheten. Ingen är beredd att uttryck vad man vill att kommunens organisation ska göra. Ingen är beredd att säga nej.
Centerpartiet understryker politikens ansvar att faktiskt leda kommunens arbete. Centerpartiet är berett att ta ansvar för de prioriteringar som hör politiskt arbete till. Kommunens ekonomi är en helhet och politikens ansvar måste vara att leda organisationen mot gemensamma mål.
Centerpartiet förordar en gemensam grundsyn hos kommunens politiska partier kring värdet av en kontinuerligt god skötsel av enskilda vägar. Det är av godo liksom enighet i andra grundläggande kommunala frågor (skolfrågorna borde varit ett exempel) som ger stabilitet över tid och som tjänar innevånarna väl. Det leder till en beredskap i de politiska partierna att värna dessa värden också när pengarna tryter.
Nu gäller det för den nuvarande politiska majoriteten att faktiskt visa i handling vad de lovade för två månader sedan.
Centerpartiet är det parti som verkar för landsbygdens bästa.

ANNA JOHANSSON
MARIE-LOUISE HILMERSSON
MIKAEL ANDERSSON
KARL-GUSTAV SJÖKVIST