Lobbyn

Fler ska erbjudas praktik i skolan

Lobbyn Artikeln publicerades

Skolan har ett viktigt ansvar att förbereda elever för arbetsmarknaden. För att ytterligare stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad krävs flera och olika insatser beroende på förutsättningar, skriver Tomas Tobé (M), ordförande, riksdagens Utbildningsutskott, Oliver Rosengren (M),gruppledare, Växjö gymnasienämnd och Jenny Samuelsson (M), ansvarig för Moderat Skolungdom i Kronoberg och UF-företagare.

Nya Moderaternas mål om full sysselsättning gäller även dem som precis har tagit studenten. För många är övergången från studier till jobb för lång. Att börja sin tid på arbetsmarknaden utan ett jobb begränsar möjligheterna att ta eget ansvar för sitt liv och skadar självförtroendet.
Vi vill att alla ska få möjlighet att stå på egna ben. Att ha en inkomst som möjliggör att flytta hemifrån och ta hand om sig själv, åka på semester med vännerna eller något så enkelt som att ta en fika är för många startskottet på vuxenlivet.
Tyvärr är det ofta så att den första tiden efter studenten snarare utgörs av stress och osäkerhet i jakten på ett jobb.
Nya Moderaternas arbetslinje stärks nu med ett jobbpaket där det blir ännu billigare för företag att anställa unga människor och där yrkesintroduktionsanställningar sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Det är viktiga satsningar för att fler nya jobb ska skapas och för att fler unga ska komma i arbete. Samtidigt är kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden fortfarande för svag.
Skolan har ett viktigt ansvar att förbereda elever för arbetsmarknaden. För att ytterligare stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad krävs flera och olika insatser beroende på förutsättningar.
I Växjö finns det skolor som erbjuder alla sina elever mentorer i näringslivet, det är ett exempel på en åtgärd som stärker arbetsmarknadskopplingen. Nya Moderaterna föreslår tre reformer som kan stärka bron mellan skola och arbetsmarknad:
? Praktik på alla program. Alla gymnasieskolor bör vara skyldiga att erbjuda alla elever meningsfull praktik. I avtalen mellan arbetsmarknadens parter bör framgå att arbetsgivare och fack gemensamt ska verka för praktikplatser på så många arbetsplatser som möjligt.  
? Studie- och yrkesvägledningslyft. Alla elever i grund- och gymnasieskola bör få kontinuerlig studie- och yrkesvägledning. Detta bör samordnas mellan skolan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.
? Entreprenörskap i all utbildning. Alla gymnasieelever bör erbjudas möjligheten att starta och driva UF-företag eller något liknande. Många ungdomar som i?dag lämnar skolan skulle kunna nå egen försörjning genom företagande. Det ska vara lika självklart och enkelt att kunna starta ett företag som att söka jobb.
Nya Moderaterna vill ha en kunskapsskola som förbereder unga för arbetsmarknaden. Ett batteri av förstärkningar av kopplingen mellan skola och jobb sänker trösklarna till arbetsmarknaden.
Alla unga förtjänar att ta studenten med en känsla av att en ljus framtid väntar – känna att de står på egna ben och kan förverkliga sina drömmar. I en kunskapsskola med fokus på framtiden, starkt kopplad till arbetslinjen, börjar möjligheternas Sverige.
Tomas Tobé (M)
Oliver Rosengren (M)
Jenny Samuelsson (M)