Lobbyn

Flygplatsen är oerhört viktig för näringslivet

Lobbyn Artikeln publicerades

För att företag ska fungera krävs att vårt nät av infrastruktur och möjlighet till kommunikationer fungerar. Det ska vara enkelt att resa till och förflytta sig i Kronoberg, skriver Monica Haider (S), Åsa Karlsson Björkmarker (S), Robert Olesen (S) och Anna Fransson (S).

För våra länsinvånares möjlighet att bo och verka­ i hela länet är det viktigt att alla hushåll ska ha tillgång till kommunikationsmedel som telefon och bredband och att dessa fungerar. Att elledningar ska vara nedgrävda är också en självklarhet som vi vill ska bli verklighet i hela länet.
Företag är beroende av att anställda kan ta sig till och från jobbet. Arbetsmarknadsregionerna blir allt större. Vi måste göra det möjligt för fler att resa kollektivt till och från sina arbeten för att människor ska kunna leva på ett ställe och arbeta på ett annat.
Vi måste arbeta vidare med att säkra standarden och punktligheten. Människor ska kunna lita på att bussen eller tåget kommer och går i tid. Avgifter och utformningen av rabatter och betalsätt i kollektivtrafiken måste anpassas så att de är användbara både för regelbundna pendlare och resenärer som vill åka då och då.

Småland Airport är en viktig del av infrastrukturen i Kronoberg. Företagare behöver både kunna ta sig till övriga delar av Sverige och till resten av världen, likväl som att deras affärspartners behöver komma och besöka regionen.
Socialdemokraterna är självklart mycket positiva till vår flygplats. Vi tog aktivt ledningen när flygplatsen etablerades och vi har under långa perioder haft den politiska ledningen i flygplatsbolaget.
Det är mer än tröttsamt att läsa den ena borgerliga politikern efter den andra som misstänkliggör oss gällande flygplatsen. Dessa prominenta företrädare som efter många års politiskt arbete borde vara skickade att läsa handlingar och beslutsförslag misslyckas med det gång på gång. Det är nästan sorgligt.
Något som dessa företrädare glömmer att nämna är att den borgerliga regeringen inte anser regionala flygplatser lika viktiga. Det statliga stödet har nära nog halverats de senaste åren. Även här ser vi hur borgerliga företrädare väljer att skjuta över statens kostnader på kommuner och landsting.

Socialdemokraterna anser att flygplatsen är oerhört viktig för näringslivet i hela regionen.
Vi har våra målsättningar för flyget klara. Vår första prioritering är förbindelserna till Stockholm, de är av största vikt för många av våra företag. Den andra prioriteringen var Amsterdamflyget, att den lades ner innan linjen fullt togs i bruk är inget annat än tragiskt. Vi måste hitta ett nytt alternativ med det snaraste. Osloflyget blir också allt viktigare för näringslivet. På tredjeplats kommer charterflygen. De är viktiga för kronobergarna men kan inte ses som flygplatsens regionpolitiska huvudmål.
Jobben är grunden för all välfärd. Då måste samhället skapa förutsättningar för företagen att verka och utvecklas. Med fler jobb kan fler männi­skor förverkliga sina drömmar.

Monica Haider
Åsa Karlsson Björkmarker
Robert Olesen
Anna Fransson