Lobbyn

Förstärk kopplingen mellan forskare och företag

Lobbyn Artikeln publicerades

Kreativitet och förmågan att skapa nya innovationer är i dag en av Sveriges främsta konkurrensfördelar. Men den kommer också vara avgörande för att vår ekonomi ska klara framtidens globala konkurrens.
I dag är Sverige världsledande på att ansöka om nya patent. Tyvärr är vår förmåga att sedan kommersialisera samma idé betydligt sämre. Därför behöver tröskeln mellan att vara innovatör och entreprenör minska.
Fler jobb kräver fler företag. Att som privatperson investera i ett nystartat företag har länge varit svårt och förunnat de med stora sparkapital. I Alliansens budget för 2013 Investera för Framtiden föreslår därför regeringen ett investeringsavdrag som gör investeringar i företag avdragsgilla för privatpersoner. Investeringsavdraget skapar fler möjligheter för entreprenörer att växa och utvecklas. Men mer kan göras för att Sveriges kreativitet ska lyfta fler människor ur utanförskap.
Sverige tillhör den absoluta världstoppen även när det gäller forskningssatsningar. Men allt för länge har kopplingen mellan näringsliv och akademi brustit. I dag möter forskningen ett näringsliv i starkt behov av förstärkt koppling mellan forskare och företag.
Ett positivt exempel på betydelsen av samarbete går att hitta på Linnéuniversitetet, där Ikea finansierar samarbetsprogrammet The Bridge; en professur som forskar på produktion med höjd kvalitet och funktion kombinerat med minskade kostnader. Men även företag med lägre ekonomiskt svängrum behöver möjligheten att medfinansiera, eller tillsammans med högskolorna initiera, projekt som de tror kan hjälpa dem utvecklas.
För att en innovatör ska starta företag och skapa nya jobb behöver drivkraften för att kommersialisera sina idéer öka. Därför är det viktigt att upptäckare i större utsträckning själva äger såväl innovationerna som processen bakom. Det behöver helt enkelt bli mer lönsamt att starta och driva företag.
Tvärtemot dessa förslag står Socialdemokraterna. Deras så kallade Affärsplan vore en direkt förlust­affär för Sveriges företagare. De vill, tvärtemot vad näringsliv och akademi efterfrågar, höja skatterna med närmare trettio miljarder för företag och de som arbetar. I deras chockhöjning ingår bland annat en ungdomsskatt som fördubblar arbetsgivaravgiften för att anställa unga samt en höjning av bolagsskatten. Dessa skattehöjningar kommer slå direkt mot alla Sveriges företag och därmed jobben. Så rustar vi inte Sverige för framtiden.
Sverige har potentialen att göra kreativitet till en nyckelspelare i arbetet mot utanförskap. Men då måste tröskeln mellan uppfinnare och företagare minska. Bara så skapar vi framtidens jobb. För att nå dit behövs ett modernt arbetarparti.

ANNA KINBERG BATRA (M)
OLIVER ROSENGREN (M)