Lobbyn

Förvånande tystnad kring biblioteksnedläggningar

Lobbyn Artikeln publicerades

Frånsett en kort nyhetstext på baksidan av Smålandsposten den 29 april och ett reportage från Öjaby dagen därpå, har inget stått att läsa om att Växjö kommun är beredd att göra den största förändringen av biblioteksverksamheten någonsin.
Sju av femton biblioteksfilialer föreslås att läggas ner samtidigt som det satsas centralt med målet att bli Sveriges bästa bibliotek. De minsta orterna i kommunen plus Sandsbro och Öjaby får betala detta genom att bli av med sina folkbibliotek. Man kan jämföra med hur bokbussen, som betjänade även de minsta byarna i kommunen, försvann i samband med tillbyggnaden av huvudbiblioteket i Växjö 2003.
Efter att i 42 år vid sidan av ordinarie arbete ansvarat för biblioteket i Dädesjö, känner jag en moralisk skyldighet att ta till orda för att inte låta frågan försvinna i tystnad. Min anställning upphör i sommar i och med min 67-årsdag, så jag värnar inte om mitt eget arbete, men jag har under de många åren i Dädesjö sett hur mycket det betyder för människor i alla åldrar att ha ett närbibliotek att gå till. Med dagens teknik har även de minsta biblioteken tillgång till hela kommunens (och landets!) samlade bokbestånd. Alla kommuninvånare bör ha rätten att på nära håll få ta del av det gemensamma kulturutbudet.
Jag har i hela mitt vuxna liv betraktat biblioteken som kanske vår finaste samhällsinstitution där alla, gammal som ung, fattig som rik, gratis har tillgång till en fullständigt gränslös rikedom. Innebörden i den stora bibliotekskampanjen Låna dig rik som pågår i kommunen har för mig varit självklar sedan länge. Det handlar inte om pengar utan annan rikedom. Men för landsbygdsborna kanske det kommer att handla om just pengar. För att få tillgång till denna rikedom tvingas man, om förslaget går igenom, ta bilen kanske två – tre mil till och från närmsta bibliotek.
Upprinnelsen till de stora förändringarna av biblioteksverksamheten är det sparkrav Växjö kommun lagt på kulturnämnden. Det rör sig om 700?000 kronor som under valåret 2010 tillfälligt sköts upp, men som nu med en ny förvaltningschef (hämtad från det privata näringslivet) ska effektueras med full kraft.
Jag ifrågasätter starkt, att Växjö kommun som framhålls som en välskött kommun med god ekonomi, inte har råd med bibliotek även på mindre orter – och i Sandsbro och i Öjaby!
Fem nya miljoner till Växjö Lakers nya ishall var till exempel inga problem.
Utredningen som gjorts av förvaltningen har hållits mycket hemlig. Inte förrän den 28 april blixtinkallades bibliotekspersonalen för att bli informerade timmarna innan ett pressmeddelande lämnades ut. Redan den 11 maj tar kulturnämnden beslut i frågan.
Den statistik som utredarna använder har stora och märkliga brister. Endast låntagare över 16 år räknas nämligen in som ett mått på bibliotekens användning och befogande. Trots att barnen är en av bibliotekets viktigaste målgrupper räknas de inte längre in utan betraktas helt och hållet som skolans ansvar. Dädesjö, Jät och Värends Nöbbele finns över huvud taget inte med i statistiken eftersom dessa filialer inte är datoriserade utan har manuell utlåning!
Ett tydligt mål med förslaget är att skolan ska tvingas betala mer för de integrerade biblioteken. Den drastiska åtgärden blir att vältra över kostnaderna till en annan förvaltning i kommunen. Skolan är skyldig att hålla skolbibliotek. Allmänheten (dit även barnen räknas) mister sitt folkbibliotek.
Det är med stor oro jag inväntar kulturnämndens beslut. Det kan påpekas att av nämndens nio ledamöter bor endast en utanför Växjö. Samma sak gäller för ersättarna. Jag hoppas att detta inte medför att man glömmer bort att Växjö är en landsbygdskommun där hela kommunen ska leva.

ROLAND VIRDEHALL