Lobbyn

Högre löner och bättre arbetsmiljö löser vårdkrisen

Lobbyn Artikeln publicerades

Bristen på vikarier hotar patientsäkerheten. Det menar samtliga lokala avdelningar som svarat på en undersökning av Vårdförbundet. ”Vården har hamnat i en ond cirkel som måste brytas”, skriver Karin Jisborg Hultgren, avdelningsordförande i Kronobergs län.

Kris, personalbrist, platsbrist, oro, säkerhetsrisk, ilska, stress. Det är några av de vanligaste orden om vården på tidningssidor och löpsedlar just nu. Och då har sommarsemestrarna inte ens börjat. Tyvärr finns det inga enkla lösningar på vårdens problem. Det kommer att kosta pengar och det kommer att ta tid att åtgärda bristerna. Men som vi i Vårdförbundet ser det har vi inget val.

Under sommareni Kronobergs län stänger landstinget fler vårdplatser i sommar än man gjort någon gång tidigare. Kommunerna i länet har svårare än någonsin att rekrytera sjuksköterskor, i vissa av kommunerna saknas helt vikarier. En situation som hotar både patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Alla lokala avdelningar som svarat på Vårdförbundets undersökning om sommarsituationen upplever att bristen på vikarier under semesterperioden hotar patientsäkerheten. Så inleder vi sommaren 2013. Och det kan bli värre. I Vårdförbundets nya rapport om sommarbemanning inom vården uppger nästan sextio procent av de lokala avdelningarna att det kommer att bli en allvarlig brist på sjuksköterskor inom den offentligt producerade vården. Även för barnmorskor, specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor ser situationen ytterst bekymmersam ut. Förutsättningarna är om möjligt ännu sämre inför den här sommaren än i fjol.

I de flestaregioner (över 80 procent) planerar man också att stänga enheter på grund av brist på vikarier. Förra året var det ”bara” 50 procent av de lokala avdelningarna som uppgav det som en åtgärd. ”Det är ingen fara för patientsäkerheten”, hävdar ansvariga politiker. Men självklart är vården mindre säker när erfaren och kompetent personal inte ersätts. Patienter blir lidande när trycket inom många verksamheter är så stort. Det är förstås också riskfyllt att hänvisa en kvinna i aktivt värkarbete flera mil bort. Patienter drabbas när vårdplatser stängs och operationer skjuts upp. Dessutom drabbar den usla arbetsmiljön i högsta grad våra medlemmar.

Vårdgivareöver hela landet har tre återkommande åtgärder för att försöka lösa situationen: minska antalet vårdplatser, öka övertidsarbetet och genom olika bonussystem påverka medarbetarna att välja andra tider på året för sin semester. Dessa åtgärder underlättar knappast nyrekrytering. Medlemmar i Vårdförbundet lockas inte av dålig arbetsmiljö och en allt tyngre arbetsbörda.

Vårdförbundetvill i stället föreslå tre hållbara lösningar:
Rättbemanning. Rätt kunskap ska finnas på rätt plats i rätt tid. Fler legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ger en trygg och säker vård.
Bättrearbetsmiljö med tid för reflektion. Fyra veckors sammanhängande sommarsemester är en lagstadgad rättighet. Alla behöver vila och återhämtning. Tid för reflektion och ständigt förbättringsarbete måste planeras in. Annars finns inte förutsättningar för att utveckla och effektivisera vården med hjälp av vår professionella kunskap.
Bralön. Ett bra löneläge och en god löneutveckling är en förutsättning för att rekrytera och behålla kompetent personal inom vården. Vi vill se en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen. Våra medlemmar ska värderas utifrån sin kunskap och arbetsinsats. Det är arbetsgivarens ansvar att lönebildningen fungerar i enlighet med våra avtal.
I stället för bonus: erbjud en god löneutveckling.

VåraVårdcoacher det vill säga specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor sparar enligt politikerna miljarder åt landstingen låt våra medlemmar få del av pengarna i form av högre lön och högre ingångslön.
Ta tillvara våra medlemmars utvecklingsidéer, exempelvis mobil röntgen.
Vården har hamnat i en ond cirkel som måste brytas. Vi behöver rimliga villkor för att kunna bidra till att vården ska vara effektiv och säker. Det är den enda vägen framåt för Sveriges välfärd. Allt annat vore ett misslyckande.

KARIN JISBORG HULTGREN
Avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg