Lobbyn

Inte tid för oss kommunpolitiker att fly från ansvar

Lobbyn Artikeln publicerades

Carl-Olof Bengtsson (S) vill fly från ansvaret för skolan. Många år av bristande S-ledarskap har satt sina spår. För att vända den negativa utvecklingen genomför Alliansen den största förändringen av svensk skola sedan 1840-talets folkskole­reform, skriver moderaternas Oliver Rosengren.

Staten­ sätter nu tydliga mål och ansvarar för den tillsyn­ som nu också givits mer muskler. Viktigt att påminna om är att de höga kvalitets­kraven och kunskaps­målen gäller och ska gälla alla?–?för detta tar staten redan ansvaret. Debatten om hur skolan ska ge alla elever förutsättningarna för att nå kunskaps­målen ska välkomnas. Nya Moderaterna är av övertygelsen att det som ska prioriteras nu är åtgärder för att varje elev ska bli sedd i tid av en skicklig lärare som har tid att ge stöd och hjälp.
Rätt stöd i tid. Det är viktigt att det blir rätt från början. Redan i lågstadiet måste elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och få den hjälp som behövs. Här behöver fler kommuner satsa på digitala hjälpmedel, stöd­undervisning och special­pedagoger.
Mer tid med läraren. Mer tid för kunskap ger mer kunskap. Undervisningstiden behöver öka, särskilt i matematik och svenska. Här behöver fler kommuner våga sticka ut hakan och satsa på fler lektionstimmar.
Skickliga lärare. En bra lärare är den bästa försäkringen för möjligheter i livet. Lärarnas måste ges chansen att vara just lärare.­ Fler kommuner behöver satsa stort på karriärtjänster för att höja statu­sen på läraryrket och på olika åtgärder för att minska administrationen.
Det är inte tid för kommunpolitikerna att lämna walk-over. Hur tungt Carl-Olof Bengtsson än tycker­ det är med ansvar så är dags för oss att kavla upp armarna och ta ansvar för att kunskap och möjligheter­ ska komma alla till del.
Resan mot mer kunskap får inte kraft från hur vi administrerar ansvaret för detsamma, utan från ett förstärkt kunskapsfokus som ansvarstagande kommunpolitiker ger skolorna förutsättningar att förverkliga.

Oliver Rosengren (M)
Gruppledare i gymansienämnden