Lobbyn

Kampen mot utanförskap är en kamp för frihet

Lobbyn Artikeln publicerades

Nya Moderaternas viktigaste fråga är kampen mot utanförskap. Utanförskapet är frihetens största fiende. Kampen mot utanförskapet är ett tydligt exempel på att idéer om frihet är grunden för Nya Moderaternas politik. Utanförskap är ofrihet.


En person i utanförskap som lever på försörjningsstöd förlorar i flera fall pengar om hen börjar arbeta. Det beror på den nedre marginaleffekten, låt oss kalla den för tröskelskatten, för den är en hög tröskel mellan utanförskap och arbete.
Det är tröskelskatten som slår undan benen för den egna drivkraften, eftersom möjligheterna för en person att försörja sig och sin familj minskar om hen lämnar utanförskapet för att jobba.
Tröskelskatten kedjar fast människor i utanförskap. Alliansens jobbskatteavdrag har tack och lov minskat trösklarna mellan arbete och bidrag, men mer behöver göras. De som är offer för tröskelskatten är människor vars frihet redan är hårt beskuren. Kampen mot utanförskap handlar om att alla människor behövs, att alla människor har en viktig plats att fylla här i Sverige. För att nå dit måste trösklarna bort.
Ungefär 300?000 utrikes födda kvinnor står i dag utanför arbetsmarknaden, trots detta verkar jämställdhetsdebattörer ofta hellre vilja diskutera behovet av kvoteringar för en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Sysselsättningsnivån är tio procent lägre bland utrikes födda kvinnor än bland utrikes födda män, trots att även de har en låg sysselsättningsnivå i jämförelse med genomsnittet. Detta är en av de främsta jämställdhetsutmaningarna.
Jobb är det bästa redskapet i kampen mot de här kvinnornas utanförskap och för jämställdhet. Mycket har gjorts, men mycket mer måste göras. Etableringsinsatserna behöver omfatta fler och språkutbildningarna bli mer flexibla och målgruppsanpassade. Anställningsskatten borde sänkas ytterligare. Den bästa etableringen sker på en arbetsplats, därför måste­ trösklarna sänkas till arbetsmarknaden och jobben bli fler. I ett Sverige där alla människor behövs, behövs också alla jobb.
Utrikes födda kvinnor i utanförskap är dessutom offer för den nedre marginaleffekten, tröskelskatten. Här är utanförskapet som störst. Där utanförskapet är som störst är också den enskilda människans frihet som minst. Där friheten är som minst behövs den som mest.

OLIVER ROSENGREN