Lobbyn

Kronobergs läns kvinnor har rätt till lön hela dagen

Lobbyn Artikeln publicerades

Kvinnors löner är i snitt 14,1 procent lägre än mäns. Omräknat i tid betyder det att kvinnor inte får betalt för en timme och åtta minuter – varje dag, skriver 15:52-rörelsen genom Else-Marie Banner, ordförande TCO Kronoberg, Helena Fyhr-Abrahamsson, Kvinno­jouren Blenda, ­Carina Ek, ordförande Vision kommunavdelning i Växjö, Gudrun Ahlgren, ordförande lokalföreningen Akademikerförbundet SSR, Michaela­ Månlycke, ordförande Vision kommunavdelning i Alvesta, Anette Nerlie, ordförande S-Kvinnor Växjö och Karin Jisborg Hultgren, ordförande Vårdförbundet avd Kronoberg.

Kvinnor jobbar gratis efter klockan 15.52. Varje dag. Jämfört med förra året får kvinnor betalt en minut mer per dag. I den takten tar det 68 år innan kvinnor och män har lika lön och till att kvinnor får lön hela dagen. En förändring i raskare takt kräver åtgärder.
15:51-rörelsen bildades förra året. Kvinno­rörelsens organisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gjorde gemensam sak kring ett mål – jämställda löner. I år byter vi namn till 15:52 och i dag, på internationella kvinno­dagen, manifesterar vi vårt budskap över hela landet; kvinnor har rätt till lön hela dagen – även i Kronobergs län!
Kvinnors löner är i snitt 14,1 procent lägre än mäns. Omräknat i tid betyder det att kvinnor inte får betalt för en timme och åtta minuter – varje dag.
Kvinnor arbetar alltså gratis efter 15:52 om man räknar att en arbetsdag är mellan klockan 08–17. Beräknat på en medellön som omräknats till heltid betyder 14,1 procent i löneskillnad att kvinnor under ett arbetsliv tjänar 2 miljoner kronor mindre än män. Om deltidslöner inte räknas upp till hel­tider blir den faktiska skillnaden 3,6 miljoner kronor.
Löneskillnader mellan kvinnor och män finns vid de första jobben och ökar sedan resten av arbetslivet. Vi vet också att kvinnor utför mer obetalt arbete, är mer föräldralediga och ofta arbetar deltid ofrivilligt.
Mönstret är tydligt. Det finns kraftfulla strukturer som drar kvinnor bort från betalt arbete och mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken inte har löner som svarar mot kompetens och ansvar.
Vi i 15:52-rörelsen menar att det krävs ett gemensamt, långsiktigt arbete om vi ska få jämställda löner. Vi har några förslag som vi är övertygade om skulle föra arbetet framåt:
– I dag ska lönekartläggningar göras av arbets­givare vart tredje år. Vi vill att det ska ske varje år.
– Ge Ja-delegationen för jämställdhet i arbetslivet i uppdrag att dels klarlägga de mekanismer som skapar värdediskriminering och ojämställda löner, dels ge förslag på hur värdediskriminering kan motverkas.
– Stimulera jämställt uttag av föräldraledigheten.
– Ge kvinnor och män samma rätt till heltidsarbete.
Tiden rinner iväg. Vi har inte råd att vänta 68 år på att kvinnor ska få lön hela dagen!

Else-Marie Banner
Helena Fyhr-Abrahamsson
Carina Ek
Gudrun Ahlgren
Michaela Månlycke
Anette Nerlie
Karin Jisborg Hultgren