Lobbyn

Kvotering är inte rätt väg att nå ett jämställt samhälle

Lobbyn Artikeln publicerades

I dag debatteras jämställdhet aktivt och engagerat i Sverige, vilket är glädjande. Sverige har kommit långt och är ett av världens mest jämställda­ länder men fortfarande finns det utmaningar. Som att män och kvinnor inte står sig lika trots samma kompetens på arbetsmarknaden, i skolan och i samhället som stort.

Ett förslag som ständigt varit aktuellt de senaste åren har varit frågan kring kvotering som vägen mot ett mer jämställt samhälle.­ Det skulle innebära att politiken genom lagstiftning bestämmer vart kvinnor såväl som män ska arbeta eller inte arbeta eller i vilka styrelser de ska sitta eller inte sitta. Moderata­ Ungdomsförbundet tror att ett införande av en lagstiftning som bestämmer var eller inte människor ska arbeta, inte kommer göra Sverige mer jämställt utan tvärtom.
Vi tror på frihet och varje enskild människas förmåga att uppnå sina mål. Att begränsa människors frihet genom en lag som ger direktiv om att fler män bör arbeta inom vård och omsorg eller att fler kvinnor bör sitta i bolagsstyrelser anser vi vara fel väg att gå.
Att nedvärdera människors kompetens för att i stället värdera deras kön till förmån för mångfalden är ett absurt sätt att se på människor. Med det sagt betyder det inte att jämställdhet inte är en utmaning för Sverige, på grund av de strukturella skillnader som finns och som stjälper människor i?stället för att hjälpa dem.
Jämställdhet, tror vi däremot inte handlar om en profilering för kvinnors rättigheter utan om att kompetens alltid ska gå före kön, hudfärg eller sexuell läggning, som den mänskliga rättighet det är. Det handlar i stället om att ge såväl kvinnor som män de förutsättningar som behövs för att skapa en mångfald i samhället, som inte är framtvingad. Dessa förutsättningar måste dessutom skapas långt innan det strukturella problemet på arbetsmarknaden uppstår.
Att barn redan i tidig ålder stöps in i stereotypa roller beroende på kön bidrar till färre män i kvinnodominerade yrken och tvärtom. Det är endast när samhället accepterar alla människor som de är som vi också skapar förutsättningar för en större mångfald, där en man som arbetar i välfärden eller en kvinna som arbetar inom byggbranschen inte är ett undantag.
Moderata Ungdomsförbundet i Kronoberg tror att vägen till jämställdhet inte är fler lagstiftningar som dikterar människors arbetssituation utan att den i stället ska präglas av frihet, kompetens och förutsättningar som skapar mångfald.

Anna Gustbée
Madeleine Lojander
Denice Sigvardsson
Moderata Ungdomsförbundet i Kronoberg