Lobbyn

Landstinget måste bli mindre beroende av inhyrd personal

Lobbyn Artikeln publicerades

Genom särskilda satsningar på vårdcentraler kan vår region bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns hos människor med medicinsk utbildning från andra länder, skriver Michael Öberg, gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp.

Landstinget tillika Region Kronoberg måste kunna attrahera och behålla kvalificerad personal från många olika yrken, det är en grundförutsättning för en väl fun­gerande hälso- och sjukvård.
Genom att bli bättre på detta gör sig regionen mindre beroende av tillfälligt inhyrd vårdpersonal.

Det är viktigt att värna den personal som söker sig till att jobba inom regionen. Därför är det viktigt att ge all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjlig­heter till fortbildning. Arbetsvillkoren är viktiga för möjligheten att rekrytera och behålla personal.

Vi vill se rättvisa och jämlika löner, löneskillnader som inte är moti­verade av kompetensförsörjningsskäl bör minska.
Genom särskilda satsningar på vårdcentraler kan vår region bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns hos människor med medicinsk utbildning från andra länder. Det är viktigt att vi kan validera människors redan tillägnade kunskap, så att vi kan skapa en så bra organisation som möjlig.

Som arbetsgivare bör regionen aktivt bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som ger människor mer makt över sin tid. De anställda som vill bör kunna få jobba heltid, men det bör också finnas möjligheter att arbeta deltid för den som trivs bättre med det.
Oavsett önskan ska arbetssituationen vara sådan att personalens kompetens och drivkraft hamnar i centrum. Så låt vårdpersonal få slippa onödig administration.

Mindre personal är sällan ett effektivt sätt att förbättra ekonomin i vården. För få händer i vården leder till övertidsarbete, behov av tillfälligt inhyrd personal och en mer påfrestad och stressfylld arbetssituation. I värsta fall drabbas patientsäkerheten med fler vårdskador som följd. Hyrpersonal är dessutom extremt dyrt för landstinget.

På motsvarande sätt kan en stimulerad personal­styrka ge bättre, mer kvalificerad vård. De som arbetar för landstinget/­regionen är livsviktiga, de räddar liv.

Michael Öberg (MP)