Lobbyn

Lööf har lokalt stöd

Lobbyn Artikeln publicerades

Kampen om vem som ska bli ny partiordförande för Centerpartiet slutar 24:e september i Åre men kommer påverka Centerpartiet och hela Sverige långt in i framtiden.

Valet av partiordförande handlar först och främst om att se vem som har störst förtroende hos medlemmarna att leda Centerpartiet, men det handlar också om vem som ska leda medlemmarna i förnyelsearbetet inför det nya idéprogrammet.
Centerpartiet ska vara Sveriges öppnaste parti och arbetet med det nya idéprogrammet är något som varje medlem ska ta sitt ansvar för – men det är den nya partiordföranden som ska leda detta oerhört viktiga arbete. Detta är den enskilt viktigaste arbetsuppgiften för den som väljs till partiledare i september och arbetet måste påbörjas direkt då fotoblixtarna slocknat på scenen i Åre.
Vad krävs av den som ska leda detta arbete? Det handlar om en förmåga att kunna ge en trovärdig bild av Centerpartiet som ett parti i rörelse – och i rörelse med sin samtid. Det krävs ett öppet och harmoniskt ledarskap som varken är rädd för förnyelse eller för att stå upp för eviga Centervärden.
Vi anser att Riksdagsledamoten och Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson, Annie Lööf, är den som är bäst lämpad för att ta över partiledarskapet och fortsätta att leda arbetet med förnyelsen av Sveriges öppnaste parti.
För att kunna ha åsikter om Centerpartiets framtid, måste man ha insikt om Centerpartiets historia. I en tid med stort missnöje kring samhällsutvecklingen bildades vi för drygt 100 år sedan. Tidigt slog rörelsen fast att vi inte skulle vara ett parti som endast kapitaliserade på missnöjet, utan ett seriöst parti som med en tydlig reformagenda aspirerade på att få mandat för verklig förändring.
Vi vill med politiska metoder minska politikernas makt och lyfta fram den enskilda människans möjligheter och skyldigheter samtidigt som vi ser till att det vi gemensamt löser kommer de som behöver det allra mest till del. Centerpartiets vision har till viss del blivit verklighet i samband med bildandet av Allians för Sverige men vissa Centerförslag har fått stiga åt sidan, fullt naturligt med tanke på partiets storlek. Vill vi att Centerpartiets frihetliga idéer ska fortsätta att vara en del av de samhällsförändringar som ständigt pågår, krävs det att fler väljare ansluter sig till våra idéer och att vi fortsätter att inte bara vinna val med Alliansen, utan också växa inom Alliansen.
Centerpartiets idéer och grundvärderingar är desamma 100 år senare, men partiet och framförallt det politiska landskapet har förändrats radikalt. Men de självägande bönder som en gång bildade partiet bar på samma idéer som vi menar ska bära partiet in i framtiden. De frihetliga idealen som står upp för entreprenörskapets värde, för de ideella eldsjälarna och för en offentlig sektor som är effektiv med mycket valfrihet. Det var också för hundra år sedan som miljöengagemanget föddes, som vi menar behöver omformuleras och få ta ännu större plats för Centerpartiet.
Annie Lööf har visat att hon kan omsätta idéer till skarpa förslag och med dem vinna val och vinna väljares förtroende. Två val i rad har hon med tydlig förändringsagenda blivit personvald till Riksdagen och är där en av de starkast lysande stjärnorna. Vi är övertygade om att hon är den som bäst kan leda arbetet med det nya partiprogrammet och också att skapa den glädje och engagemang som krävs i rörelsen för att vinna valet 2014
Annie Lööf kombinerar politisk fingertoppskänsla med en tydlig ideologisk kompass, med ena foten i den småländska myllan och den andra i huvudstadens politiska hetluft är hon en klassisk Centerpolitiker. Det är henne vi vill se som ny partiordförande.
Kommunalråd Uppvidinge
kommun
Landstingsråd Landstinget
Kronoberg
Tunga Centerpartister i länet förordar Annie Lööf från Värnamo som ny partiledare efter Maud Olofsson. Valet avgörs om drygt en månad i Åre.