Lobbyn

Med tvång löser man inte miljöproblemet

Lobbyn Artikeln publicerades

Miljöpartiet har föreslagit en köttfri dag i veckan på kommunens skolor. Förslaget får inte stöd i gymnasienämnden. På kommunens skolor har vi nämligen redan vegetariskt alternativ varje dag, inte i form av specialkost som man behöver gå och be personalen om, utan på samma plats som den andra maten.

Problemet som Miljöpartiet beskriver är i stort rätt, vi äter för mycket kött för att hålla oss inom våra planetära gränser, alltså vad jorden klarar av att producera och bearbeta utsläppen från. Tyvärr missar man målet med förslaget till lösning. Miljöpartiet tror med all önskvärd tydlighet att miljöproblematikens lösning är tvång, i detta fallet att tvinga våra ungdomar att äta vegetariskt, eller åtminstone att hindra dem från att äta kött.
Miljöpartiet får mycket gratis genom att ha ordet miljö i namnet, men jag är övertygad om att jag tillhör Sveriges främsta miljöparti; Nya Moderaterna, och jag tror att tvång är att välja den enkla, kortsiktiga och ineffektiva vägen.
Först och främst måste vi göra det lättare att göra rätt, öka möjligheterna för att leva klimatsmart och leva ett ekologiskt hållbart vardagsliv. Ett exempel på detta är, som tidigare nämnt, att ha vegetarisk mat integrerad i den ordinarie kosten varje dag. För det andra behöver vi öka medvetenheten för vilka utmaningar vi faktiskt står inför när det gäller köttproduktionen och vilka val vi enskilt kan göra för att gå mot en mer hållbar utveckling. För det tredje behöver vi ta ett större individuellt ansvar, politiken varken kan eller bör lösa alla samhällets problem.
Jag har bestämt mig för att göra just det, äta vegetariskt minst en dag i veckan, för jag tror inte det är Miljöpartiets tvång som räddar miljön, utan medvetenhet och enskilt ansvar! Gör det du också, tillsammans gör vi skillnad!
Oliver Rosengren
Ledamot i Växjö Kommunfullmäktige
Ledamot i Gymnasienämnden