Lobbyn

Mer Småland i Europa ger fler jobb i Småland

Lobbyn Artikeln publicerades

Småland har snålheten, enkelheten och rörligheten. Europa behöver fler jobb. För att jobben ska bli fler behövs ordning och reda i ekonomin, fler företag, mer handel och fler som arbetar. Därför behöver vi mer Småland i Europa, skriver Oliver Rosengren (M).

Det är möjligt. För att Småland ska fortsätta växa behöver jobben bli fler. För att jobben ska bli fler behöver vi ett Europa som har ordning i ekonomin och inte hindrar företag att växa, handeln att öka och rörligheten att stärkas. Vi har svaret. För att jobben ska bli fler i Småland behöver Europa mer av Småland.

Snålare Europa. För mig är Småland mer än en plats, det är snarare en idé. Det är i Småland som den ökända snålheten snarare utvecklats till en förmåga att hushålla med resurser, spara i ladorna och alltid finansiera krona för krona. Det som kallats den småländska snålheten är kanske det bästa kulturella uttrycket för den nymoderata förmågan att ta ansvar för ekonomin. Det är dags att den småländska snålheten får inspirera hela EU att hålla ordning och reda i ekonomin. Med ansvar för ekonomin blir jobben fler, därför behöver vi mer Småland i Europa.

Enklare Europa. Den småländska förkärleken för det som är enkelt inspirerar mig att vilja ta ett personligt ansvar för att lätta regelbördan för företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla ett företag. Här finner vi den kreativitet och innovationskraft som har gjort oss till motorn i det svenska företagsundret. Ur smålandsandan har den egenhändigt monterade inredning som i all sin enkelhet tagit världen med storm, glashantverk i världsklass och de många tunga fordon och maskiner som ger ekonomin en stadig grund att växa ifrån fått kraft. För att den kraften inte ska avta måste vi hitta tillbaka till när Europa stärkte företagares möjligheter att expandera och bryta ny mark genom att riva hinder och plocka bort tullar, inte genom att införa mer regelkrångel. Med fler företag och mer handel blir jobben fler, därför behöver vi mer Småland i Europa.

Rörligare Europa. Bara där olikheter omfamnas kan såväl ekonomin som människorna växa på sikt. Småland har en lång tradition av rörlighet. Den hedrar vi bäst genom att värna den och låta den inspirera andra. Fler måste kunna göra som Mobergs Karl-Oskar och Kristina, och söka framgång, trygghet och lycka någon annan stans.
Vår tids Kristina heter Fatima och lämnar inte fattigdom i Småland för Amerika, utan krigets Syrien för skydd i Europa. För att Europa ska kunna växa sig starkare måste alla länder i EU följa i Sveriges fotspår och ta sitt ansvar för de människor som tvingas fly från våld, förföljelse och förtryck i sina hemländer genom att erbjuda trygghet och möjligheten att stå på sina egna ben och bidra till det gemensamma för de som vill bli en del av Europa. Varje människa har arbetskraft – kraft att arbeta – och det är politikens uppgift att ge de bästa förutsättningarna för att den ska komma till sin rätt. Det handlar om att tillvarata allas förmåga, om att tro på att alla människor behövs. Med fler som jobbar och mer rörlighet blir jobben fler, därför behöver vi mer Småland i Europa.

Småland har snålheten, enkelheten och rörligheten. Europa behöver fler jobb. För att jobben ska bli fler behövs ordning och reda i ekonomin, fler företag, mer handel och fler som arbetar. Därför behöver vi mer Småland i Europa.

Med mer Småland i Europa blir jobben fler i Småland. Det är möjligt.

Oliver Rosengren(M)