Lobbyn

Mjölklöftet: En krona kan rädda svensk mjölk

Lobbyn Artikeln publicerades

Vi lanserar nu Mjölk­

löftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona – som går oavkortat till mjölkbonden. Vi är övertygade om att svenska mjölkkonsumenter är beredda att betala en extra krona för att behålla den svenska mjölken, det högre djurskyddet, de kortare transporterna och jobben ute på gårdarna, skriver Eskil Erlandsson (C), Annerstad, riksdagsledamot för Kronobergs län, Per Schöldberg, Växjö, distriktsordförande Centerpartiet Kronoberg och Patrik Davidsson, Alstermo, distriktsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund Kronoberg.

Svenska mjölkbönder har länge haft väldigt små marginaler. När Ryssland nu beslutat att stoppa importen av mjölk från EU har situationen förvärrats avsevärt och utvecklats till en kris.
Palle Borgström, ordförande för LRF Mjölk, skrev nyligen i en debattartikel att ”nu handlar det om svenska mjölkbönders överlevnad”.
Det svenska jordbruket skapar jobb på landsbygden, har ett djurskydd i toppklass och håller nere mängden onödiga, miljöbelastande transporter av importmjölk. För Centerpartiet är det viktiga värden att värna.
Vi lanserar nu därför Mjölklöftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona – som går oavkortat till mjölkbonden. Vi är övertygade om att svenska mjölkkonsumenter är beredda att betala en extra krona för att behålla den svenska mjölken, det högre djurskyddet, de kortare transporterna och jobben ute på gårdarna.
Erfarenheter från verkligheten visar att handlarna inte har något att för­lora på att ingå Mjölklöftet. Tvärtom, när en ICA-butik i Åre införde en snarlik modell sköt försäljningen i höjden.
Enligt lokala medier ökade försäljningen av enliterspaket med 40 procent efter att butiken höjt priset med en krona som går till mjölkbonden.
Samtidigt ser vi att det finns ytterligare åtgärder som också kan bidra till att säkra den svenska mjölkens framtid.
Först av allt kan regeringen undvika att ytterligare belasta de redan ansträngda mjölk­bönderna genom att inte höja arbetsgivaravgiften för unga, återinföra skatten på handelsgödsel och införa en ny kilometerskatt.
När det är gjort vill Centerpartiet införa krav på ursprungsmärkning av mejerivaror, så att man enkelt kan se vilka produkter som innehåller svensk mjölk. Då kan konsumenterna göra välinformerade och aktiva val i butiken och genom egna beslut stärka det svenska jordbruket.
Vi vill också tillsätta en regelförenklingskommission för att undersöka hur man kan förenkla regelverket utan att försämra djurvälfärden.
Så, alla handlare i Kronoberg, tveka inte. Ingå Mjölklöftet med mjölkbönderna. Det vinner både ni, bönderna och konsumenterna på.
Nu behöver vi tillsammans göra allt vi kan för att de svenska mjölkbönderna ska överleva.