Lobbyn

Modern teknik tar skolan tillbaka till nutiden

Lobbyn Artikeln publicerades

 Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper som rustar oss för livet. För att klara det uppdraget måste vi få en skola som går i takt med samhället i övrigt, också när samhället förändras. När det gäller modern teknik har skolan alldeles för länge tillåtits vara en isolerad ö och det är hög tid att uppdatera både attityder och utrustning.
På många skolor är arbetet med den moderna tekniken redan i full gång, och från och med den läsårsstart som ägde rum nu i veckan har alla elever på Växjös tre kommunala skolor personliga digitala hjälpmedel. Men det räcker inte med ny utrustning, ska vi på allvar kunna använda den som nya pedagogiska instrument måste också attityderna följa den positiva utvecklingen.
Modern teknik kan fylla många funktioner i ett klassrum, bland annat som pedagogiskt verktyg för lärare att visa filmklipp, grafik eller förberedda presentationer. Det kan till exempel betyda att man förpassar over head-apparaten till soptippen och i stället låter Smartboards och powerpoint-presentationer ta över. Modern teknik kan också vara ovärderliga hjälpmedel för elever vid informationsinhämtning, antecknande och mycket annat. Det underlättar dessutom för elever som av olika skäl missat en lektion att enkelt kunna komma ifatt och som bonus blir det också svårare att använda jag tappade bort pappret eller jag har glömt den hemma som bortförklaring för en missad läxa.
En skola som rustar för livet kräver kompetenta lärare, men också en attityd som erkänner att elever i dag också inhämtar kunskap och fakta på många fler ställen än i skolans läroböcker. Internet är utanför skolans väggar en självklar källa till information och det är därför logiskt att även skolan blir bättre på att utnyttja kunskapen som finns på webben. Det betyder inte att man kan slippa lära sig Europas huvudstäder eller den kemiska sammansättningen i salt, men den typen av kunskap har trots allt alla på fickan. Utmaningen blir att kombinera den lättillgängliga informationen med diskussioner om saker som källkritik, trovärdighet och informationssökning.
Det är dags för både lärare och politiker att omfamna den moderna tekniken i skolan. Teknik är en självklar del av vardagen i samhället i allmänhet och för de unga i synnerhet, nu tar vi ytterligare några steg för att modernisera också skolan.

OSKAR ÖHOLM (M)
Riksdagsledamot i Utbildningsutskottet
OLIVER ROSENGREN (M)
Ledamot i Växjös gymnasienämnd