Lobbyn

Nej till studieavgifter

Lobbyn Artikeln publicerades

?Häromdagen släppte forskarnätverket Entre­prenörskapsforum en rapport som visar att den klart största förklaringen till den svenska ekonomiska tillväxten under 2000-talet är att fler medborgare tagit högskole- ­eller universitets­examen i Sverige än tidigare,­ skriver Daniel Svedbjörk, ord­förande för Linnéstudenterna, student­kåren vid Linné­universitetet.

Regeringen är på god väg att underminera en grundläggande demokratisk princip i Sverige? –? den avgiftsfria högre utbildningen.
Tillsammans med studentkårer runt om i Sverige säger Linnéstudenterna högt och ­tydligt: Nej till studieavgifter!
Möjligheten för svenska studenter att tillägna sig en högre utbildning oavsett sin socioekonomiska bakgrund har under lång tid varit en viktig komponent i den svenska välfärdsmodellen.
Din möjlighet att utbilda dig ska inte vara beroende av att dina föräldrar är förmögna, eller att du råkar vinna på lotto. Genom kostnadsfri högre utbildning har även de som kommer från en svår ­ekonomisk bakgrund kunnat utbilda sig, bygga en framtid och bidra till Sveriges­ utveckling som framgångrik kunskaps­nation.
Häromdagen släppte forskarnätverket Entreprenörskapsforum en rapport som visar att den klart största förklaringen till den svenska ekonomiska tillväxten under 2000-talet är att fler medborgare tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige än tidigare.
Under perioden 2000 till 2010 växte den svenska ekonomin med 30 procent, och hälften av detta kan tillskrivas den högre utbildningsnivån bland arbetskraften i landet. Det är alltså tydligt att Sverige vunnit mycket på sin politik med avgiftsfri högre utbildning.
Nu hotas denna modell, genom att regeringen vill införa undantag. I rege­ringens budgetproposition föreslås att för utbildningar som högskolor och universitet utför i sam­arbete med utländs­ka lärosäten, där avgifter tas ut, ska dessa avgifter överföras på den svenske studenten.
Motiveringen för detta är rent Orwellianskt nyspråk, då regeringen inte anser att avgiften är en avgift eftersom pengarna inte går till det svenska lärosätet. För studenten som tvingas betala avgiften för sin utbildning är det förstås fullkomligt irrelevant om pengarna man tvingas betala går till KTH eller MIT de ska ändå betalas. En utbildnings­avgift är en utbildningsavgift oavsett vem mot­tagaren är.
Vi går mot allt större internationalisering i sam­hället och i utbildningarna. Våra lärosäten lär utveckla­ fler och fler utbildningsprogram där delar av grundutbildningen (eller utbildningen på avancerad nivå) förläggs till ett utländskt universitet. När detta är en ­integrerad och obligatorisk del av den svenska­ utbildningen, och inte ­frivilliga utbytesstudier,­ är det tveklöst ett brott mot principen om en avgiftsfri högskola att tvinga den svenske ­studenten att betala avgifter.
Regeringens förslag skrämmer mig. Det öppnar upp för en framtid där utbildningen inte längre är en demokratisk rättighet för alla?–?en framtid där många svenska utbildningar endast är öppna för dem som har råd, eller de som är beredda att skuldsätta sig för livet långt utöver de vanliga studielånen.
Utgångspunkten för diskussionen kan inte heller vara om vem som är mottagare av avgiften, utan vem som ska betala den.
Vi kräver att förslaget dras tillbaka, och att rege­ringen i?stället tillsätter en utredning som ser över problematiken i situationen ordentligt och ger ett nytt förslag som ­värnar om utbildningens avgiftsfrihet nu och i framtiden!
DANIEL SVEDBJÖRK