Lobbyn

Nu bör vi jobba lokalt för en Region Småland

Lobbyn Artikeln publicerades

Centerpartiets Lena Karlsson och Carina Bengtsson hyllar sina egna insatser inför bildandet av region Kronoberg (SMP 3 oktober).
Regionbildningen låter i deras framställan som en framgångssaga. Det mesta talar för att det sakligt betraktat är precis tvärtom! Om sedan de båda skribenterna aktivt bidragit till denna olycksfulla skapelse kan jag inte uttala­ mig om.

Kronoberg är med sina 180?000 invånare en glesbygd som inte förtjänar namnet region. Här finns inte det skatteunderlag som kan bära upp en framtida sjukvård och infrastruktur som vägar och kommunikationer. Med större andel ej yrkesaktiva (äldre/barn/arbetslösa) och omställning till mer inslag av kunskapsproduktion ter sig framtiden i en sådan konstellation som mindre framgångsrik eller rentav direkt farlig.
Regionbildning behövs för utveckling och inte för demokratiaspekter, men då talar vi om ett underlag på cirka en miljon invånare. Ett sammanhållet Småland kan ge förutsättningar för fram­tida satsningar utanför de inskränka länsgränserna som söker sitt ursprung från 1800-talet eller tidigare. Universitet, polis och andra statliga myndig­heter har lämnat länen därhän och här försvåras dialogen. Kollektivtrafiken har svårt få till det utanför länsgränsen, vägar och järnvägar likaså. Kronoberg hamnar i skuggan av Västra Götalandsregionen och region Skåne.
Sjukvården kunde organiseras bättre med tillgång till Värnamo lasarett inom regiongränsen för att ta ett konkret exempel.
Alliansregeringen har under hela sitt sjuåriga regeringsinnehav försökt hantera regionfrågan men misslyckats, liksom politiken i Växjö som varit tillskyndare för en region Skåne som inte ville ha oss. Att byta namnskylt på länet/landstinget till region med direktval (kioskvältare?) i?stället för indirekta sådana och yvas över detta som Karlsson/Bengtsson gör är att lägga dimridåer över ett misslyckande.
Det är dessutom ett stort bakslag för regeringen­ att inte våga utöva ett nationellt ledarskap i en sådan här fråga.
Lokalt bör vi nu jobba och lobba aktivt för en Region Småland som förmodligen har stöd i folkdjupet och är ett inarbetat varumärke ute i Europa!