Lobbyn

RIA behöver fler vänner för att undvika kris!

Lobbyn Artikeln publicerades

1974 diakonal hjälpverksamhet främst riktat till personer med missbruksproblem. Huvudansvaret är kommunens men det behövs parallella frivilliga organisationer som kan samverka med myndigheterna. Detta gör RIA.

Varje dag gästas RIA av 2040 personer. Här kan man tvätta kläder, kanske få några nya, äta frukost och lunch och bara vara i en miljö som är lugn och kärleksfull. För många är RIA en plats som gör att livet blir lite rimligare att leva trots stora problem. Under oktober och november gästades RIA av 1 080 personer, 185 personer åt frukost och 784 åt lunch. RIA har cirka 270 personer i sitt nätverk i dag som lever i olika former av utanförskap. Det är en siffra som växer. RIA växer för att kunna svara på de behov som finns. Men då behövs mer pengar till verksamheten. Vad händer med alla dessa som söker sig till RIA om verksamheten måste upphöra?
RIA:s verksamhet finansieras av Arbetsförmedlingen, Växjö kommun och olika kyrkor men också av privatpersoner och företag.
Växjö kommun väljer i dagsläget att inte ge RIA mer resurser utan samma som 2011. Att inte summan ens skrivs upp är märkligt. Att kommunen inte kan se att RIA bedömer behoven som större är också svårt att förstå. Hur mycket svider det i kommunkassan att fördubbla anslaget till vår stads mest utsatta? Inte särskilt mycket anser vi. Vi hoppas Växjö kommun kommer till ett annat beslut under våren.
Svenska kyrkan är en annan stor bidragsgivare till RIA som under 2012 ökar sitt bidrag med 100 000 jämfört med 2011. Det är bra, men frågan är om det räcker? Vi anser inte det. Svenska kyrkan i Växjö borde kunna stödja denna verksamhet med mer pengar. Det vore intressant att få höra ansvariga kyrkopolitiker förklara varför stödet inte växer tillräckligt i förhållande till de verkliga behoven.
Nästan 50 procent av Svenska kyrkans medlemmar anser att kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa utsatta människor i Sverige. Då anser vi att det är en god idé att göra det. Tycker inte Svenska kyrkan i Växjö det?
Varje samhälle har att ta ansvar för sina medmänniskor. Samtidigt kan vi som individer inte bara skjuta över på kommun och kyrkor. Här behöver vi också ta ett personligt ansvar. Vill du att RIA ska finnas kvar? Vad tänker du i så fall göra för att det ska kunna ske?
Åse Aronsson?Marie Nilsson?Olof Lindquist?Jonas Fager?Magnus Hedqvist?Britt Mossberg?Magnus P. Wåhlin?Susanne Önder