Lobbyn

Så fungerar starta eget-bidraget

Lobbyn Artikeln publicerades

I en insändare i Smålandsposten kritiseras Arbetsförmedlingen av en person i Braås för att inte ha beviljats starta eget-bidrag. Kritiken riktar sig även mot andra myndigheter, men vi vill gärna klargöra vilka förutsättningar som gäller för att beviljas starta eget-bidrag.

Starta eget-bidragär en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ett stöd som kan beviljas om man är inskriven på Arbetsförmedlingen och jobbsökande. Den som söker bidraget lämnar in en affärsplan till Arbetsförmedlingen. Verksamheten i företaget ska vara den sökandes huvudsakliga sysselsättning. Man kan inte få starta eget-bidrag för bisyssla.
Det är också viktigt att personen inte har startat sin verksamhet. Företaget kan vara registrerat, men får inte ha börjat marknadsföra sig eller jobbat med kunder.

Om affärsplanenär komplett och riktigt ifylld skickas den vidare till en extern konsult. Denne bedömer huruvida företaget kan förväntas nå tillräcklig bärighet, alltså om det går att försörja sig. Konsulten kontrollerar också så att personen i fråga inte har skulder hos kronofogden eller är belagd med näringsförbud.

När alla förutsättningarär uppfyllda kan starta­ eget-bidrag beviljas om Arbetsförmedlingen bedömer att detta är snabbaste vägen till en varaktig försörjning.
Däremot tar Arbetsförmedlingen inte ställning till om det finns plats på marknaden för ytterligare företag inom den aktuella branschen.
Att banken beviljat lån till verksamheten innebär inte heller att man per automatik beviljas starta eget-bidrag. Det är två helt skilda saker.

Jag vet inte varförinsändarskribenten inte beviljats starta eget-bidrag, men det antyds i insändaren att det kan ha berott på att affärsplanen inte var komplett. När sådant inträffar återkopplar vi till den sökande och ber om kompletteringar.
Insändarskribenten är välkommen att kontakta oss så vi kan gå igenom ärendet och reda ut eventuella missförstånd och vad vi kan hjälpa dig som arbetsgivare med.

PETER ANDERSSON
Arbetsförmedlingschef i Växjö