Lobbyn

Skolornas politiskt censurerande

Lobbyn Artikeln publicerades

Erik Almqvist är ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Han tror att årets val kan komma att avgöras av förstagångsväljare. För ungdomar är sverigedemokraterna ett etablerat parti. Därför anser han att skolorna verkar odemokratiskt när inte alla låter SD komma in.

Valet 2010 kan komma att avgöras av förstagångsväljarna som är fler än någonsin tidigare. De har aldrig förut röstat i ett riksdagsval och har därför heller ingen tradition av att rösta på något visst parti. Partilojaliteten har sällan hunnit infinna sig. Vi talar alltså om en mycket stor väljargrupp som är rörlig, ofta ännu inte funnit "sitt" parti och som har en lång rad val framför sig i livet. Givetvis är denna väljargrupp attraktiv för partierna.
Den som är 19 år idag har sällan heller ett politiskt medvetande som sträcker sig längre bakåt i tiden än den senaste mandatperioden. Med andra ord har Sverigedemokraterna (SD) "alltid" funnits med i bilden för den typiska förstagångsväljaren. Om förstagångsväljarna är viktiga för riksdagspartierna så vågar jag nog säga att de är oumbärliga för SD i årets val. Redan 2006 fick vi cirka 12 procent i Ungt Val och blev tredje största parti.
Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) satsar därför hårt i årets val. Med ansökningar om att få besöka nästan 1000 gymnasieskolor i landet så här långt, cirka 3000 medlemmar i förbundet för 2009-2010 och valorganisatörer över större delen av landet räknar vi med att kunna besöka de flesta större gymnasieskolor i Sverige.
"Kunna" var ordet, och det är inte detsamma som att ges möjlighet till. Hittills är det nämligen inte mer än ett par procent av skolorna som tackat ja till vår förfrågan. I vissa fall säger man uttryckligen att andra ungdomsförbund får komma men inte SDU, i de flesta fall ger man svepande skäl eller skjuter beslutet på framtiden - trots att vi kan se hur andra förbund allt som oftast får komma och besöka skolan.
Efter anmälan mot skolor som nekat SDU har JO flera gånger slagit fast att skolor bryter mot lagen då man nekar enbart vissa partier. Men eftersom ett JO-utlåtande inte får några praktiska konsekvenser för de berörda skolorna så kan de fortsätta agera politiska åsiktsfilter bäst de vill.
Och åsiktsfilter är svenska skolor mästare på att agera. Otaliga är de SDU-medlemmar som vittnat om att hot om sänkta betyg i samhällskunskap om de inte slutar förespråka sverigedemokratiska åsikter. Det är inte helt ovanligt att man även får ursäkta sig och förklara sig inför såväl rektor som kurator och elevråd. I tidigare skolval har det framkommit att lärare slängt SD:s valsedlar och när elever ändå röstat på SD genom att skriva på blanka valsedlar så har i vissa fall även dessa kasserats av lärare.
Personligen tycker jag att den svenska skolan framstår som ett dåligt skämt när det kommer till förmåga att fostra demokratiska medborgare. Min uppfattning är att skolan ska ge eleverna kunskap om politiska ideologier och partier och att det sedan bör vara upp till varje elev vilken politik man tilltalas av. Och detta val ska lärarna ge blanka sjutton i. Den företeelse som kommit att legitimera den politiska skolning som svenska skolor sysslar med kallas "värdegrund". Genom att införa "värdegrund" har man bestämt att skolan inte längre bara ska förmedla kunskap, utan också fostra elever i vissa åsikter och uppfattningar. SD ryms inte i värdegrunden och således har en form av "kriminalisering" av vårt parti skett i skolan.
Min förhoppning är att 2010 års skolval ska kunna summeras som ett val där eleverna, mot den breda politiska kunskap de fått genom skolans undervisning och mot den information man fått från de partier som, utan selektion från skolledningen, kunnat besöka skolan i valrörelsen, själva valde det parti man sympatiserade mest med - inte det parti ens lärare godkände åt en. För mig vore detta demokrati.
Så hur kommer SDU agera när skolvalet och skolbesöken inte kan ske demokratiskt? Vi menar att demokrati inte är något man alltid kan ta för givet och i brist på demokrati får man kämpa för lika rättigheter bäst man kan. Därför är det vår avsikt att besöka alla landets större gymnasieskolor ändå - grönt ljus från skolornas politiskt censurerande filter eller ej.
Erik Almkvist (sdu)