Lobbyn

Studentmedarbetare – en väg in till arbetsmarknaden

Lobbyn Artikeln publicerades

 För mig är det självklart att vissa politikers vilja att kontrollera studenters tid och inkomst aldrig ska får stå i vägen och hindra någons möjlighet till en bättre framtid och fler förutsättningar till kunskap, arbete och trygg ekonomi, skriver Oliver Rosengren (M), student och ordförande MUF-Kronoberg samt ledamot i Växjö Kommunfullmäktige.

 Socialdemokraternas nya partiledare, Stefan Löfven, har pratat om att Socialdemokraterna ska fokusera på jobb men bara kommit med ett förslag på hur det ska gå till; dubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar. Hur man får ihop den logiken är för mig ett mysterium.
Moderaterna har däremot en mängd idéer och runt om i landet omsätter vi dem till verklighet.
Nyligen införde exempelvis Region Skåne ett koncept som kallas studentmedarbetare. Studenter får där möjlighet att arbeta med saker som är relevanta för deras utbildning. Skillnaden mellan studentmedarbetare och praktik är att detta är ett riktigt jobb med lön och man gör det vid sidan av sina studier, som ett komplement.
Konceptet har länge funnits i Danmark och givet enbart positiva resultat, så som lägre arbetslöshet efter avslutade studier, högre studiemotiovation och bättre ekonomi för studenterna.
Studenterna får på detta sätt möjligheten att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken samtidigt som de tjänar pengar och får fler referenser till CV:t. Dessutom har det i Danmark visat sig att övergången från studier till arbete blir snabbare efter avslutad utbildning. Arbetsplatserna får ny kompetens och dagsaktuell kunskap rakt in i verksamheten.
Ett motargument som används av bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet är att en studentanställning, liksom arbete överlag, tar värdefull tid som de tycker att vi studenter i stället borde lägga ned på att studera.
Enligt mig är detta dock någonting som varje enskild individ själv klarar av att avgöra. Hur mycket tid man behöver lägga på självstudier kan dessutom självklart variera från person till person, men framför allt också från termin till termin.
I de aktuella annonser som Region Skåne publicerat handlar det om anställningar på cirka tio timmar i veckan som kombineras med studierna, där dessutom en förutsättning är att studenterna ska ta sina poäng samtidigt. En möjlighet för oss studenter att få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt dryga ut våra studiemedel.
Ett annat argument från motståndarna till studentmedarbetare är att vi får arbeta med lägre lön om man jämför med om vi hade tagit examen först. Självklart kan det vara så, eftersom lön bör vara kopplad till kompetens. Detta glöms bort av oppositionen, i vanlig ordning.
Jag tror att universitetsstaden Växjö är en perfekt plats att bygga vidare på konceptet i såväl privat som offentlig sektor, därför har jag skrivit en motion som kommer lämnas in till Kommunfullmäktige under nästa vecka.
För mig är det självklart att vissa politikers vilja att kontrollera studenters tid och inkomst aldrig ska får stå i vägen och hindra någons möjlighet till en bättre framtid och fler förutsättningar till kunskap, arbete och trygg ekonomi!