Lobbyn

Sverige ska vara ett öppet land

Lobbyn Artikeln publicerades

Integrationsfrågan är en av de mest angelägna samhällsutmaningarna och vi måste ta kampen mot utanförskapet. Det gör vi genom att bedriva en bra integrationspolitik med ­fokus på att skapa förutsättningar för att nyanlända invandrare ska få jobb och lära sig svenska, skriver Erik Ullenhag, integrationsminister (FP) och Gunnar Nordmark, riksdagskandidat (FP).

Sverige är ett öppet land och generationer av människor som flytt förtryck och krig har fått en chans att börja ett nytt liv här. Oavsett om vi är födda i Växjö, Uppsala eller i Syrien behöver vi skapa ett Sverige som håller samman. En grundförutsättning för att integrationen ska lyckas är att vi värnar ett öppet och tolerant Sverige.
Folkpartiet har i regeringsställning lagt om integrationspolitiken och mottagandet av nyanlända.

Vi har brutitmed en omhändertagandementalitet och har nu ett tydligt fokus på jobb och kun­skaper i svenska språket från dag ett i Sverige. Vi har genomfört insatser för att snabbt få invandrare i arbete, främst genom den så kallade etableringsreformen samt införandet av instegs- och nystartsjobb. Satsningar på att få fler i arbete, bättre skolresultat och bättre kunskaper i svenska är nyckelfaktorer för en lyckad integration.

Den förda politiken ger också resultat. Aldrig har så många utrikes födda gått till jobbet som nu. Sedan 2006 har fler än 180 000 utrikes födda fått jobb och i dag är drygt 750 000 människor som fötts i andra länder sysselsatta.

Betydligt fler nyanlända invandrare läser svenska för invandrare (SFI) och fler avslutar SFI med godkända betyg. De nedåtgående spiralerna i de mest utsatta stadsdelarna har brutits. Även i Kronoberg kan vi se att det i dag är betydligt fler utrikes födda som har ett jobb att gå till än vad det var 2006. Mellan 2006 och 2012 ökade antalet sysselsatta utrikes födda från 8 847 till 11 190 människor.

Men samtidigt finnsdet fortfarande integrationsutmaningar. Det tar alltför lång tid för en nyanländ invandrare att komma i arbete och vi måste bli bättre på att ta tillvara all den kompetens som människor har med sig till Sverige.
Det finns människor som flytt till Sverige som drabbas av utanförskap för att de inte lärt sig svenska och gapet mellan utrikes födda och svenskfödda i sysselsättningsnivå är fortfarande för stort. Från Alliansen kommer vi därför fortsätta att reformera integrationspolitiken.

Växjö, Uppvidinge och Alvesta är exempel på kommuner i Kronobergs län som under senare år visat solidaritet och tagit emot ett relativt stort antal flyktingar. När regeringen samtalat­ med kommunpolitiker från kommuner som tagit stort ansvar har de fört fram att de tycker att kommuner som tar ett större ansvar också ska få högre ersättning.

Från regeringens sida har vi lyssnat. Från och med i år har vi därför gjort om statens ersättningssystem för mottagande av nyanlända i kommunerna så att de kommuner som tar emot fler får högre ersättning. Bland annat tillhör Växjö, Uppvidinge, Lessebo och Alvesta de kommuner som nu får en extra ersättning från staten. Syftet med den höjda ersättningen är att ge dessa och andra kommuner de resurser som krävs för ett riktigt bra flyktingmottagande.
Dessutom medför det nya systemet att vi från statens sida sänder en tydlig signal om att solidaritet lönar sig.

Integrationsfrågan är en av de mest angelägna samhällsutmaningarna och vi måste ta kampen mot utanförskapet. Det gör vi genom att bedriva en bra integrationspolitik med fokus på att skapa förutsättningar för att ny­anlända invandrare ska få jobb och lära sig svenska. Vi behöver dessutom fortsätta ett konsekvent arbete mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
Så blir Sverige ett rikare land. Så fortsätter Sverige vara ett öppet och tolerant land. Så skapar vi ett Sverige som håller ihop.

Erik Ullenhag
Gunnar Nordmark