Lobbyn

Tuffare tag för mer trygghet

Lobbyn Artikeln publicerades

Vi lyssnar till IOGT-NTO, precis som vi lyssnar till andra organisationers synpunkter på politikens utformning. Den ideologiskt rotade kampen IOGT-NTO driver mot alkoholkonsumtion är dock inget som Växjö kommun ska se som det ­allena rådande perspek­tivet på frågan, skriver Oliver Rosengren (M), tillträdande ordförande nämnden för Arbete & Välfärd

?Den revidering av reglerna för serveringstillstånd som förväntas antas på dagens kommunfullmäktige har föranlett en debattartikel från IOGT-NTO om Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy.
Vi lyssnar till IOGT-NTO, precis som vi lyssnar till andra organisationers synpunkter på politikens utformning. Den ideologiskt rotade kampen IOGT-NTO driver mot alkoholkonsumtion är dock inget som Växjö kommun ska se som det allenarådande perspektivet på frågan.
Med IOGT-NTO:s retorik skulle man kunna anta att alla problem med alkoholkonsumtion skulle lösa sig om försäljning och konsumtion förbjöds i lag. Verkligheten visar något annat. Växjö kommun har till uppgift att föra en väl avvägd politik för att upprätthålla trygghet och motverka missbruk av alkohol och droger.
Vi tar tuffare tag för mer trygghet. De blågröna föreslår nu att serveringstillstånden ska förlängas med en timme på helgerna. Uppföljning ska ske med hänsyn till två viktiga parametrar:
?Antalet omhänder­taganden enligt Lagen om offentlig berusning.
Våldsbrottsstatistiken, i Växjö stad under fredag-/lördagsnätter och lördag-/söndagsnätter med särskilt fokus på 18–20 åringar. Vid trendbrott i dessa nyckeltal, som går att härleda till förlängningen av serveringstillstånden, ska åtgärder vidtas. Ansvaret för detta faller nu i huvudsak på krogarna.
Erfarenheter från andra kommuner visar att förlängning inte korrelerar med mer stök. I Kalmar kommuns fall visar resultaten snarare motsatsen. IOGT-NTO bör lyfta bort sina ideologiska skygglappar och i?stället bidra till en konstruktiv diskussion om hur vi kan möjliggöra såväl andra mötesplatser som mer trygghet för de som deltar i utelivet.
Arbetsmarknadens förutsättningar begränsas nästan uteslutande av nationell lagstiftning, inte kommunala regleringar. När det dock gäller just restaurang- och krogbranschen hindrar kommunen framväxten av nya jobb. Vi ser här möjlighet att både förbättra förutsättningarna för fler jobb i en bransch som ger många unga sin första fot på arbetsmarknaden och samtidigt stärka­ tryggheten i kommunen.
För en gymnasieungdom med begränsad köpkraft sker inte den huvud­sakliga­ alkoholkonsumtionen inom ramen för serverings­tillståndsreglerad verksamhet. Det är inte där drinkarna kostar en tiondel­ av studiebidraget som ungdomar blir berusade. Snarare kan mer tid i ordningsvakters och polisers närhet bidra till såväl en mer kontrollerad konsumtion som mer trygghet.
I?dag fattar Växjö kommunfullmäktige med stor sanno­likhet beslut om förlängda serveringstillstånd. Det ger kraft åt Växjös fortsatta resa från att vara den stora småstaden till att bli den lilla storstaden. Samtidigt kan det bidra till mer trygghet och fler jobb.
De Blågröna i Nämnden för Arbete och Välfärd kommer ta ansvar för att följa upp så att förlängningen inte bidrar till mer oordning eller otrygghet. Det är mitt löfte.