Lobbyn

Vad jobbskatteavdrag egentligen är

Lobbyn Artikeln publicerades

Kommentar till Ingemar Swalander och Ann-Charlotte Wiesel den 30 april.

Ingemar Swalander och Ann-Charlotte Wiesel skriver en vad de anser förklaring av vad jobbskatte­avdraget är. Visserligen finns det säkert de som tycker att det är bra med ännu lägre skatter att köpa en ny mobiltelefon för, som de tar som exempel. Men de flesta föredrar en skola och äldreomsorg som har resurser att driva en bra verksamhet för.
Den senaste undersökningen visar att bara 6 procent av befolkningen, alltså även många av Moderaternas egna väljare, vill ha mer sänkta skatter. De flesta av dem inser att det är några hundralappar mer i månaden som får betala försämringar­ i skola, förskola, vård, omsorg och arbetsförmedling.
Det gör också att staten delar ut lägre statsbidrag till kommunerna och landstingen. Vilket är en anledning till att kommunerna och landstingen­ höjer skatten och där­igenom äter upp en del av jobbskatteavdragen.
Ett exempel på ökade kostnader för att finansiera jobbskatteavdragen är att kommunerna plötsligt får vara med och betala för statliga vägar och järnvägsrelaterade byggnationer, något staten betalat innan.
En annan är att männi­skor utan sociala problem värre än att de är utförsäkrade från A-kassan hamnar hos socialen i kommunerna, i?stället för hos Arbetsförmedlingen, som drivs med statliga pengar.
I slutändan kan de med jobb stå där med sina nya fina mobiler och fundera på om det var värt att barn och äldre fick det betydligt sämre och om det verkligen är rättvist att de utan jobb betalar 33 procent i skatt, när de med jobb och högre inkomster bara betalar 25 procent i skatt, vilket är den egentliga effekten av jobbskatteavdraget.
JERKER NILSSON (V)
Älmhult