Lobbyn

Våra studenter är den ljusnande framtiden

Lobbyn Artikeln publicerades

Nu är det studenttider och studenterna springer ut i en värld som går åt rätt håll. Utmaningarna måste vi lösa gemensamt, för bara tillsammans kan vi rädda världen, skriver bistånds­minister Gunilla Carlsson (M) och Oliver Rosengren, MUF-Kronoberg.

När studenten nu närmar sig för 1 600 ungdomar i Växjö är det så många framtidsdrömmar i omlopp att det känns i luften. Förutom att vara redo att möta livets utmaningar med all sin kunskap så har dagens ungdomar någonting annat som kommer att förändra världen: en vilja att ta ansvar för hållbar utveckling.
I våra roller, som biståndsminister respektive lokalpolitiker och MUF-ordförande, har vi båda den stora förmånen att besöka skolor och prata med eleverna om vilka utmaningar de ser. Vad som är väldigt glädjande är den stora ansvarskänslan som vi möts av i alla olika skolor runt om i landet. Dagens ungdomar känner ett stort ansvar för samhället och för de utmaningar som världen står inför. Deras vilja att förändra kommer att rädda världen!
Vår värld förbättras och utvecklingen är dramatisk. För att nämna bara några exempel: i dag kan 80 procent av alla ungdomar i Tanzania läsa, sedan 1970 har medellivslängden i Vietnam ökat från 48 år till 75 år och i Bangladesh har antalet barn per kvinna minskat från 7 till 2,5. Den sociala och ekonomiska utvecklingen betyder mycket för att vår värld ska vara hållbar. Men det ställer också krav på samhällets hänsyn till den tredje hållbarhetsdimensionen; miljön.
Allt för ofta målas hållbar utveckling upp som en konflikt mellan klimatet och ekonomin. Antingen eller. Men det är en felaktig bild. Runt om i världen finns en rad städer med hållbar utveckling i dess rätta bemärkelse. Ett bra exempel på det är Växjö. Här har utsläppen minskat med ungefär en fjärdedel på mindre än 20 år, samtidigt som man har haft en god ekonomisk tillväxt. Kunskaperna från Växjö och andra goda exempel måste föras vidare för att världen ska få fler hållbara städer.
De studenter som snart springer ut från sina skolor möter en värld med många utmaningar. Runt om i världen lider och dör hundratusentals människor fortfarande av svält och sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos. Saker vi i Sverige tar för givna, som rent vatten och sanitet, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, saknas för allt för många.
Mitt i alla dessa utmaningar får man inte glömma att studenterna springer ut i en värld som går åt rätt håll. Den fortsatta utvecklingen mot en ljusare framtid ligger i deras händer. Med hjälp av innovativt tänkande, marknadsbaserade lösningar och spridning av modern teknologi kan vi möjliggöra en effektiv övergång till hållbar utveckling i många utvecklingsländer. Utmaningarna måste vi lösa gemensamt, för bara tillsammans kan vi rädda världen.
”Dagens ungdomar känner ett stort ansvar för samhället och för de utmaningar som världen står inför. Deras vilja att förändra kommer att rädda världen!”