Lobbyn

Vi behöver mer grön tillväxt

Lobbyn Artikeln publicerades

Sverige har de senaste årtionden visat att man kan förena minskade utsläpp och ökad tillväxt. Vi har gjort det genom att gradvis ställa om vår elproduktion från ohållbar till förnyelsebar, skriver Isak Engqvist (C), förste vice förbundsordförande Centerstudenter.

Sedan 2006har Centerpartiet varit med och bidragit med att vindkraften blivit sju gånger större jämfört med 2006, elproduktionen från biomassa har ökat med 50 procent under samma period och systemet med elcertifikat har utvecklats. Vissa menar att klimatet bara kan räddas ifall vi gör oss av med den ekonomiska tillväxten. Jag menar att vi inte kommer kunna ställa om utan tillväxt.

En grundbulti den gröna omställningen handlar om innovation och omställningskraft. Detta är dock inte bara något som gagnar miljön. Vi lever i dag i en globaliserad värld där de bästa idéerna är de som kommer skapa företag, utveckling och nya jobb. Kan vi då i Sverige vara bäst i världen på miljöinnovation så kommer både vi och miljön att stå som vinnare. För att hitta de lösningar som är bäst, men också hitta den mångfald av lösningar som kommer krävas, så måste vi våga tillåta människor att utveckla egna tankar själva. Tar man bort tanken om tillväxt, tar man också bort drivkrafter för att utveckla sin idé eller produkt.

Ett tydligt exempelsom har stor betydelse för Kronobergs län är den utveckling som nu sker på biomassaområdet. Där innovatörer, entreprenörer och forskare hittar fler och nya möjlig­heter att använda den skog som vi producerar i länet. Det handlar om allt från miljövänligt byggande till produktion av förnyelsebara bränslen. Möjligheten att satsa på sin idé, tjäna pengar och skapa jobb för andra är den grundläggande drivkraft som skapar de nya innovationer som vi kommer behöva för att kunna klara av klimatutmaningen. Politikens uppgift blir således att se till att det finns ett bra företagsklimat för dessa idéer, helt enkelt se till att det kostar att vara miljöbov och att det är lönsamt att var miljövän.

Konkreta steg, för att fortsätta den gröna omställningen, handlar för Sverige bland annat om att fortsätta satsningar på förnyelsebara energikällor i stort och smått. Det är det bland annat glädjande att Centerpartiet och regeringen nu ser till att skatten på egenproducerad el kommer att sänkas till nästa år. Men det handlar också om att satsa på forskning och utveckling av en modernare och miljövänligare fordonsflotta.
Att ekonomisk utveckling, jobb och företagande kan gå hand i hand tillsammans med sänkta utsläpp det har Sverige visat. Politikens uppgift är att ge långsiktiga förutsättningar som stimulerar miljövänlig verksamhet.

Världen har mycketatt göra när de nu samlas till möte och Sverige måste fortsätta att vara steget före så att andra länder också ser att långsiktig hållbarhet går hand i hand med grön tillväxt.

Isak Engqvist (C),
förste vice förbundsordförande Centerstudenter.