Lobbyn

Vi får ett kallare Sverige

Lobbyn Artikeln publicerades

När regeringen väljer att kraftigt försämra vill­koren för ideella verksamheter som drivs av personer som vill göra livet bättre för sina medmänniskor, sker det med motiveringar som ”prioriteringar av stöd med skattemedel till ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter”, skriver Gunnar Nordmark, ordförande Folkpartiet Liberalerna i Kronobergs län.

Folkpartiets rötterär i den frisinnade rörelse som växte fram i slutet av 1800-talet. Den hade nära koppling till de frikyrkor­ som slogs mot religiöst förtryck och som tog ett stort socialt ansvar för sina medmänniskor både i Sverige och inter­nationellt. Det var svenska baptistmissionärer som avslöjade det folkmord som bedrevs i Belgiska Kongo. De var också med och bilda en av den tidens största folkrörelser, riktad mot det brutala belgiska kolonialväldet.


I dag bedriverbuddhistiska, kristna och muslimska samfund en viktig och efterfrågad verksamhet på våra sjukhus. De gör stora insatser för att integrera flyktingar i Sverige.­ De bidrar, med sina insatser bland hemlösa och andra ekonomiskt och socialt utsatta till att göra vårt samhälle mindre hårt och kallt.
Ofta bedriver de verksam­heter som stat och kommun inte kan eller vill driva. Deras internationella solidaritetsarbete är omfattande. För FP är de religiösa­ ­samfunden en omistlig del av civilsamhället.

Detsamma gälleren rad andra ideella organisationer i Sverige som Röda korset och Rädda barnen och de insamlingsorganisationer som årligen ger mångmiljonbelopp till sådant som medicinsk forskning kring cancer och hjärt/kärlsjukdomar. Det är insatser som bokstavligen räddar liv både i Sverige och i andra länder. På samma sätt som samfunden visar det att svenska medborgares ­vilja att skapa en bättre värld sträcker sig betydligt längre än vad det offentliga vill eller förmår.
FP och övriga partier i Alliansregeringen ökade därför stödet till de reli­giösa samfunden. Vi införde också möjligheten till skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer

Nu väljer S/MP-rege­ringen att göra tvärt om. Stödet till religiösa samfund minskas från dagens 77 miljoner kronor till 45 miljoner kronor 2018, en minskning på drygt 41 procent. Skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer slopas också. Sedan det infördes 2012 har gåvorna ökar från 5,2 miljarder till 5,8 miljarder­ kronor. Detta är den största­ ökningen av gåvor sedan tsunamikatastrofen 2004. Frivilligorganisationernas insamlingsråd ser avdragsrätten som starkt bidragande orsak till detta.
När regeringen väljer att kraftigt försämra vill­koren för ideella verksamheter som drivs av personer som vill göra livet bättre för sina medmänniskor, sker det med motiveringar som ”Priorite­ringar av stöd med skattemedel till ideell­ verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter.”

Uppenbarligen saknarS/MP förtroende för att fria människor i ett demokratiskt land själva kan göra sådana val. Regeringen oroar sig också för att ideella organisationer görs beroende av frivilliga­ gåvor. Det som kännetecknar den ideella sektorn och gör den till en viktig aktör är, tvärtemot vad regeringen anser, just frivilligheten och det ideella­ engagemanget hos de många människorna.
Regeringens förslag leder till ett kallare Sverige. Med en Alliansregering hade detta inte skett.

Gunnar Nordmark