Lobbyn

Vi måste fortsätta att diskutera jämställdheten

Lobbyn Artikeln publicerades

Riksdagens jämställdhetspolitiska mål måste implementeras. En jämn fördelning av makt och inflytande. En ökad ekonomisk jämställdhet. En jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Och mäns våld mot kvinnor måste upphöra, skriver Bo Frank, kommunalråd (M) Växjö.

Sverige är ett föregångsland och skall så vara när det gäller byggandet av ett hållbart samhälle. Så fort man pratar om social hållbarhet, miljö och jämställdhet så lyfts Sverige fram som ett föredöme. Och vi är det mest inkomstjämlika landet på jorden.
Jag anser att vi måste gör mer både när det gäller miljö och jämställdhet. Paradoxalt nog har vi en debatt i Europa där en konservativ kommissionär vill kvotera kvinnor till bolagsstyrelser och en svensk liberal jämställdhetsminister som stretar emot?
Länsstyrelsen, regionförbundet och Tillväxtverket har tagit fram en liten skrift som innehåller jämställdhetsstatistik för Kronobergs län. Där finns mycket som visar att det måste göras mer.
Brist på jämställda strukturer och modernitet gör att kvinnornas andel av befolkningen är mindre i samtliga kommuner i länet. Kvinnor drar först. Elin Wägner beskrev detta och många andra med henne.
Ohälsotalet för kvinnor är högre än för män, dock lägre en riksgenomsnittet. Förklaringen till dessa ohälsotal är sannolikt att kvinnor dubbelarbetar mer än män. Kvinnors utbildningsnivå är givetvis också högre i Kronobergs län, men lägre än i riket.
Männen i vårt län är i mindre utsträckning hemma med barn än genomsnittet i Sverige. Det kvinnliga nyföretagandet i länet är väsentligt lägre än för män. Kvinnors deltidsarbetslöshet är högre.
Kvinnors inkomster i länet är lägre än genomsnittet i landet och ”givetvis” lägre än männens. Positivt är att misshandelsbrott mot kvinnor är färre i vårt län. Och Växjö kommunen storstatsar på kvinnojouren.
Det område som är mest jämställt i länet är politiken. Och i Växjö kommun är det fler kvinnliga än manliga toppchefer. Andelen har aldrig varit så hög.
Fakta talar för att jämställheten måste öka. Alla tjänar på detta. En stor utmaning är också att inte vika en tum ifrån att det är svensk syn på jämställdhet som ska råda i vårt flyktingmottagande. Man måste anpassa sig till våra värderingar av mäns och kvinnors lika värde, möjligheter och självbestämmande. Vi måste också före ett ständigt samtal om hur män och kvinnor kan dela ansvaret för barn och hem. Annars kommer vi aldrig till rätta med kvinnors ohälsotal.
Riksdagens jämnställdhetspolitiska mål måste implementeras. En jämn fördelning av makt och inflytande. En ökad ekonomisk jämställdhet. En jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Och mäns våld mot kvinnor måste upphöra.
Dessvärre är det fortfarande så att olika former av så kallad radikalfeminism och dividerande om ”hen” förlöjligar den nödvändiga diskussionen om ökad jämställhet.
Bo Frank