Lobbyn

Vi måste stå upp för våra värderingar

Lobbyn Artikeln publicerades

I efterdyningarna av valet kommer valanalyserna. Sverigedemokraternas starka valframgång är ett genomgående tema där många gör försök att tolka orsaken till deras framgång.

Märkligt nog kommer en del fram till att vi inte har tagit invandringsfrågan på allvar. Jag vill dock hävda att ingen fråga över huvudtaget har diskuterats i en så hög utsträckning som just invandringsfrågan. Vi som är aktiva politiker har till fullo stått upp för vår synpunkt gällande detta och hävdat det självklara, att för att Sverige ska klara den framtida välfärdsutmaningen behöver vi invandringen.

Det är genom invandringens tillskott till arbetsmarknaden vi kommer att kunna finansiera välfärden för den alltmer åldrande svenska befolkningen.
SD är tydligt mot denna invandring och vill allra helst förbjuda all form av invandring. Det var denna åsikt som gick segrande i valet och det är denna åsikt vi måste bemöta.
Märkligt nog gör många nu analyser av detta valresultat att man inte tillräckligt har bemött dessa åsikter från SD, att man i?stället på ett tydligt sätt skulle ha accepterat SD:s verklighetsbeskrivning. Att göra så hade dock varit att gå emot vår övertygelse och allt vad vi står för.

Jag vill tvärtom hävda motsatsen. Det vi har misslyckats med är att förklara vår syn på verkligheten. Visst det var 12,86 procent av den svenska befolkningen­ som valde att rösta för detta stopp mot invandring. Givetvis är det ett problem att så många väljer att stödja ett parti som inte vill se mångfald och utveckling. Givetvis ska vi ta dessa männi­skor på allvar och bemöta dem på bästa sätt. Men det jag vänder mig mot är att många finner lösningen till att hindra SD:s frammarsch är att närma sig deras åsikter.

SD har varit oerhört duktiga i att plantera en verklighetsbeskrivning som inte är sann. Att vi övriga då ska acceptera denna falska verklighetsbeskrivning bara för att vi där­igenom tror att vi hindrar att denna verklighetsbeskrivning får fotfäste ter sig tämligen idiotisk.

Det är nu som vi mer än någonsin behöver stå upp för våra värderingar. Det är nu vi måste visa att Sverige är ett demokratiskt land där de mänskliga rättigheterna är naturliga och allas lika värde är ledstjärna. Det är nu vi ska stå upp för Sverige som landet som visar vägen, landet där alla kan känna trygghet och delaktighet.

Vi kan inte se SD:s framgång som ett bevis på att vi ska börja hata, vi kan inte se lösningar i att stänga våra gränser när vi behöver fler människor till att försörja vår allt mer åldrande befolkning. Vi måste stå upp för våra värderingar även i motgång.

Mikael Andersson (C)