Lobbyn

Vi ska ge möjlighet till ökat resande!

Lobbyn

Kommentar till En kollektivtrafikfientlig grundsyn av Bengt Eriksson den 23 maj.

Artikeln publicerades 22 juni 2011.

Regionförbundet Södra Småland (Rfss) har som uppdrag att se till att hela länet ges förutsättningar att utvecklas, bland annat genom en väl fungerande kollektivtrafik.
Min uppfattning är att vi ska öka trafikutbudet både på järnväg och buss så att en resandeökning i länet om 50 procent är möjlig från 2006 till 2020. Möjligheten att genomföra detta, styrs av medlemmarnas i Regionförbundets vilja att förse kollektivtrafiken med de pengar som erfordras. (Det vill säga alla kommuner och landsting i länet). Under de senaste och de följande åren, ökar satsningen på kollektivtrafik och infrastruktur starkt i länet.
Pågatåg Nordost kallas det infrastrukturprojekt, som ska förse norra Skåne och södra Småland med 16 nya tågstationer, så att det blir möjligt att bedriva regional tågtrafik här.
Vi är i Rfss överens med Skånetrafiken om att starta trafik mellan Hässleholm och Växjö från och med december 2012 med elva turer per dag. Vi är överens med Jönköpings länstrafik om att öka trafiken mellan Nässjö och Växjö till sex turer per dag från januari 2012. (Något glesare trafik under sommar och helger.) Dessa två linjer måste kunna samköras mellan Alvesta och Växjö för att trafiken ska kunna fungera. Målsättningen är att trafikutbudet ska öka efterhand.
Det har från början stått klart att det är olika tåg söder och norr om Hässleholm. Söder om har Skånetrafiken satt in nya Pågatåg. Norr om ska vi köra med renoverade äldre före detta Pågatåg. Trafiksystemet kommer att benämnas Krösatåg. Låt oss hoppas att vi kan göra det så bra som möjligt.
Befolkningsunderlaget för kollektivtrafik är större söder om Hässleholm än norr om och kan därför ge en bättre täckningsgrad för trafiken. Jag hoppas dock att vår nya tågtrafik ska utvecklas positivt och att vi kan utöka successivt, tolv turer till Nässjö och kanske 18 till Hässleholm. Det kommer tillsammans med Öresundstågen att ge oss mycket bra möjligheter till kommunikation, både söder och norrut.
Vem som kör, färg på tåg är oviktigt. Det är trafikutbudet som är viktigt. Där har Bengt Eriksson och jag inga skilda åsikter. Låt oss hoppas att vi inom några år kan åka söderut i länet en gång i timmen från kl. 6 till 22 dagligen med Krösatåg och dessutom en gång i timmen med det snabbare Öresundståget. Det ger oss tillgång till både pendlingsmöjlighet och fritidspendling.
SVEN SUNESSON, ordförande Rfss Trafiknämn