Lobbyn

Vi vill ha ett öppet samhälle

Lobbyn Artikeln publicerades

På många sätt är Sverige ett fantastiskt land att leva i som hbt-person. Öppenheten är som störst här och många viktiga reformer har genomförts. Sedan Alliansen kom till makten 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som genomgår könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag, skriver Olof Lavesson (M), nationell Hbtq-talesperson och Oliver Rosengren (M), riksdagskandidat.

Under veckan pågår Växjö Pride. Ett bra tillfälle att manifestera för ett fritt och öppet samhälle där alla kunna leva med och älska vem man vill.
På många sätt är Sverige ett fantastiskt land att leva i som hbt-person. Öppenheten är som störst här och många viktiga reformer har genomförts. Sedan Alliansen kom till makten 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som genomgår könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.
Vid årsskiftet presenterade regeringen sin hbt-strategi. Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med hbt-strategin är att stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. En uppföljning är planerad till 2017.
Bra kan bli bättre. Vi är djupt bekymrade över den situation många unga befinner sig i. Unga hbt-personer har i betydligt större utsträckning än andra unga utsatts för mobbning, hot och våld. Det som är särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet. Var femte hbt-person mellan 16 och 25 år har upplevt fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen och en fjärdedel av alla unga hbt-kvinnor har någon gång försökt begå självmord, mot åtta procent bland heterosexuella unga kvinnor. 75 procent av homosexuella män vågar inte hålla sin partner i handen offentligt.

Vi måste stärka unga hbt-personer. Ett tungt ansvar vilar på kommunerna och på skolan. Det handlar om ökad hbt-kompetens och utbildning av personal som möter unga. Att missförhållanden upptäcks i tid så att insatser kan sättas in. Här spelar även elevhälsovården en viktig roll.
Unga hbt-personers situation märks också inom idrottsrörelsen. Andelen unga hbt-personer som deltar i någon idrottsförenings verksamhet är bara 28 procent, att jämföra med 43 procent bland unga heterosexuella. Ofta präglas idrotten av en stark heteronorm som skapar trösklar och stänger ute den som inte passar i mallen.
Mycket har gjorts från idrottsrörelsen för att komma till rätta med de problem som finns. Riksidrottsförbundet har tagit flera initiativ, liksom Handbollsförbundet och Ishockeyförbundet. I Växjö är Öster IF och Växjö Lakers föredömen som också uppmanar andra föreningar att följa deras exempel. Från kommunernas sida är det också rimligt att man ställer krav på ett aktivt mångfaldsarbete när man fastställer kriterier för att få föreningsbidrag.

Nya Moderaterna är ett parti som värnar varje människas rätt till att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll.
Den stora småstaden håller på att bli den lilla storstaden. Växjö Pride är en viktig del av vår resa framåt. Med mer modernitet och mer mångfald stärker vi både Växjös och växjöbornas växtkraft. Där olikheter omfamnas växer inte bara människor, utan också ekonomin. Med mer öppenhet stärker vi ekonomin, tillväxten och jobben. Gå med oss i paraden idag, för mer Växjö. Välkommen!

Olof Lavesson(M), nationell Hbtq-talesperson
Oliver Rosengren(M), riksdagskandidatm