Lobbyn

Vinterväghållning under all kritik

Lobbyn Artikeln publicerades

Skulle du riskera livet för ditt jobb? Det är vad våra medlemmar gör när de transporterar råvaror till industrin och mat till städerna. En del av våra företag tvingas ställa in sina körningar på grund av väglaget, det är alldeles för farligt att ge sig ut på vissa vägar just nu. De varken vågar eller vill riskera sina medarbetares liv, skriver Thomas Hammarström, regionchef Sveriges Åkeri­företag Småland/Öland.

Vi har i år en mycket dålig vinterväghållning, så dålig att det skapas kaos på våra vägar.
Privatbilister sladdar omkring och lastbilar i tjänsten har problem med att komma fram och kör av för att vägarna är som isbanor.
Visst ska man anpassa hastigheten efter underlaget, men det hjälper inte när broddar krävs för att kunna stå upprätt. När Trafikverket gör sina upphandlingar och kräver det absolut lägsta priset, kan det inget annat än att bli katastrof.
På E22 utanför Oskarshamn och Västervik är det rena rama isgatan. Likaså väg 129 mellan Hultsfred och Mariannelund. Detta är bara några exempel på vägar som är undermåliga.
Visst gör växlande temperaturer på vägbanan att snöröjning och väghållning blir en utmaning. Men många av våra medlemmar intygar att det snålas med resurserna, ett lass sand ska räcka i åtta mil, saltlaken späds ut eller används i för kalla temperaturer, instruktioner ges om att det bara ska sandas i kurvor och i backar­?–?alltså inte nödvändigtvis där det är halt.
Är det så här vi vill ha det? Skulle du riskera livet för ditt jobb? Det är vad våra medlemmar gör när de transporterar råvaror till industrin och mat till städerna.
En del av våra företag tvingas ställa in sina körningar på grund av väg­laget, det är alldeles för farligt att ge sig ut på vissa vägar just nu. De varken vågar eller vill riskera­ sina medarbetares liv. Det innebär också att de för­lorar intäkter och körningarna går till någon annan som vågar utsätta sig för vinterväglaget.
Jag läser på Trafikverkets hemsida: Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är fastställt genom ett beslut i riksdagen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att männi­skor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt.
Vi vet själva, att om du köper det absolut billi­gaste, så får du ingen bra kvalitet. Är det verkligen nödvändigt att Trafikverket upphandlar till enbart på lägsta pris?
Är våra liv inget värda?
Detta gäller inte bara våra medlemmar och deras arbetsmiljö, även våra industrier behöver fun­gerande transporter varje dag för att produktionen ska vara rationell. Detta kräver att vårt allmänna vägnät är i bra skick?–?och kan användas som det är tänkt?–?alla dagar på året.
Det är en fråga för hela samhället att infrastrukturen fungerar alla årstider.
Ska pengar få styra och äventyra våra liv på vägarna?
Thomas Hammarström