Lobbyn

Vuxenutbildning är en viktig del av arbetslinjen

Lobbyn Artikeln publicerades

?Vårt besked är tydligt; vuxenutbildning är en åtgärd för fler i arbete. För att göra vuxenutbildningens uppdrag än mer tydligt övergår ansvaret nu helt till Nämnden för arbete och välfärd, skriver Benny Johansson (M), ordförande, Nämnden för arbete och välfärd och Oliver Rosengren (M), gruppledare, Gymnasienämnden.

Nya Moderaterna i Växjös övertygelse är att det behövs fler åtgärder för att jobben ska bli fler och komma alla till del. Vuxen­utbildning fyller en central roll för att dels ge utrikes födda förutsättningar att komma in på vår arbetsmarknad, dels för att möjliggöra yrkesbyten mitt i livet.
Vårt besked är tydligt; vuxenutbildning är en åtgärd för fler i arbete. För att göra vuxenutbildningens uppdrag än mer tydligt övergår ansvaret nu helt till Nämnden för arbete och välfärd. Organisatoriskt innebär detta att Komvux från och med 1 januari 2014 övergår till Arbete och välfärd.
Detta är en del i ett skapande av ett Lärcenter något som vi vill definiera­ som den samlade vuxen­utbildningen i Växjö kommun. Vad hoppas vi då uppnå med detta? Jo, bland annat räknar vi med att kunna få ett bättre utnyttjande av pedagogiska och ekonomiska resurser än hittills. Vi får en tydlig ingång för alla olika intressenter och en större arena för vuxenutbildningen något som i sig också rimligen bör leda till en framgångsrik verksamhetsutveckling.
Nämnden har i september också tagit ett inriktningsbeslut vad gäller ett framtida Lärcenter. Precis som namnet säger så anger­ ­­det inriktningen­ för det fortsatta arbetet i förvaltning och i olika arbetsgrupper.
Låt oss konstatera att beslutet innehåller ett stort antal tunga punkter, bland annat att all utbildning inom svenska för invandrare ska utföras av externa utbildningsanordnare efter upphandling eller beställning. Vi vill också se över såväl administration som grundorganisation. För oss är kvalitet i vuxen­utbildning alltid viktigast, därför gör vi inte avkall på nuvarande nivå för kvalitet och pedagogisk kompetens.
Beslutet gör tydligt att vuxen­utbildning är en åtgärd för fler i arbete. Vuxenutbildning har en betydande roll i vår idé om en flexibel och dynamisk arbetsmarknad där alla människor ska få plats och där en ska kunna byta yrke mitt i livet om det behövs. Arbetslinjen och den offensiva jobbpolitik som håller nere utanförskapet i Växjö stärks med denna förändring.
Den politik som Alliansen för i Växjö ger tydliga resultat. Jämfört med förra året är drygt 500 hushåll färre i behov av ekonomiskt bistånd och utgifterna för kommunens försörjningsstöd har minskat med hela sju miljoner. Trots en utdragen internationell kris som efterlämnat sig tydliga avtryck inte minst i Kronobergs län, klarar den moderatledda Alliansen att hålla nere utanförskapet i Växjö.
Med en vuxenutbildning som har till uppdrag att förverkliga idén om full sysselsättning och fortsatt sammanhållning genom att rusta fler för jobb stärker vi den redan offensiva jobbpolitiken och tar ytterligare steg mot full sysselsättning.