Mitt_Lammhult

Asa Föreläsningsförening firade 60 år

Mitt_Lammhult Artikeln publicerades

När Asa Föreläsningsförening höll sista förläsningen för terminen var det samtidigt lite av firande att föreningen funnits till och hållit på med föreläsningar i 60 år. Ämnet för kvällen var passande nog "Blommor och sång". Det var florist Mikael Johnsson från Karlshamn som till sin hjälp hade Josefina Karlsson.

Josefina och Roland band buketter och Roland berättade om de olika blommorna som han arbetade med och om hur man gör för att lyckas göra fina buketter. Han berättade att han var 18 år når han började inom detta yrke och nu hållit på i 30 år. Han talade om hur han deltagit i olika tävlingar för florister., vilket givit växlande resultat.

Det visade sig att han även var en mycket duktig sångare dom han gav prov på under kvällen. Han sjöng flera sånger och ackompanjerades på piano av Agneta Thomsson. Holger Petersson, ordförande i föreningen, hade skrivit ett antal verser, en historik över föreningens tillblivelse och dess fortsatta verksamhet, fram tills nu, som han läste upp under kvällen. Detta rönte stor uppskattning av de 95 personer stora publiken som applåderade livligt. Tre personer, Lage Pettersson, Alfild Pettersson och Inglis Hultberg som var med vid den första förläsningen för 60 år sedan, och var med också denna kväll blev uppvaktade med var sin ros som Hans Falk överräckte. Hans överlämnade en bukett blommor till ordföranden som tack för det arbete han lägger ner i föreningen och styrelsens ledamöter fick varsin ros. Kaffe med hembakat bröd smakade som vanligt bra. Och de buketter som Roland och Josefina bundit under kvällen lottades ut till ett antal nöjda vinnare.

Holger Petersson tackad alla som kommit och särskilt de medverkande. Lite historik Det var inom logen Asa-Thor som förslaget väcktes att försöka bilda en föreläsningsförening i bygden. Det utlystes ett möte den dit intresserade var välkomna att deltaga. Till mötet hade inbjudits lektor Natan Wallmin från Växjö till att föreläsa om Greklands land och folk. Trettiofem personer kom till föreläsningen och i detta möte utsågs en kommitté till att arbeta vidare med frågan. Alla trettiofem tecknade sig för medlemskap i föreningen.

År 1953 lades förslag fram om att bilda en föreläsningsförening i Asa och det framlagda förslaget godkändes av medlemmarna och så kunde arbetet startas upp. Tack vare att det funnits "eldsjälar" som velat engagera sig har förläsnings- föreningen kunnat fortleva under dessa 60 år. De som har tagit ett stort ansvar har varit de personer som varit ordförande under åren. Förste ordförande i föreningen var Edvin Johansson Baggansås, som efter 18 år avlöstes av Harry Svensson, även han från Baggansås. Harry var ordförande i 14 år och ersattes av Stig Svensson från Sandshagen som höll på till sin död, på nyåret 2011 och då hade han hållit i rodret i 24 år.

Därefter blev Holger Petersson från Lammhult, som förste icke varande Asabo, vald till ordförande. Olika lokaler Under de första åren som föreningen verkade var föreläsningarna förlagda till ordenshuset i Kråketorp. Med åren har lokalerna skiftat och sedan skolan i Asa lades ner har samlingar hållits där fram till år 2006 då antalet besökare ökat så lokalen började bli trångbodd. Då beslöt föreningen att flytta sin verksamhet till Asa Bygdegård i Fraggahult, där lokalerna var mera ändamålsenliga. Föreläsningar Föreningen har under alla åren haft föreläsningar förlagda till vår/höst. De senaste åren har hållits tre föreläsningar på våren och tre på hösten.

Det har under årens lopp varit många intressanta och skiftande ämnen som ett stort antal förläsare har pressenterat. Många gånger har film eller diabilder tagits till hjälp för att förstärka de ämnen som har avhandlats. Det har varit en trogen skara som under åren samlats varje gång för att lyssna till vad de olika talarna har haft att förmedla. Under de senaste 10 åren så verkar det som om att föreläsningarna i Asa har ökat i popularitet. Det kommer besökare från såväl Lammhult, Växjö, Rottne, Tolg med flera platser. Ett genomsnitsligt antal besökare per föreläsning ligger på cirka 70-75 per gång. Vid något tillfälle under året har det på sistone även förekommit någon form av musikalisk underhållning, vilket har blivit mycket uppskattat. Något som även är mycket uppskattat är samvaron runt kaffeborden efter föreläsningen. Då får man tillfälle att avnjuta kaffe med dopp och dryfta det som sagts och även ställa frågor till kvällens talare om man så önskar. Eller talas vid om vad som hänt sedan sist det var föreläsning.

Holger Petersson