Lobbyn är öppen för alla

Moderator Artikeln publicerades

Moderate fullmäktigeledamoten Ulf Hedin är en bekymrad man. Han är orolig över att de valda politikerna i fullmäktige utsätts för otillbörlig påverkan från medborgarna. Hedin känner sig obekväm med senare tiders försök att minska avståndet mellan väljare och valda som medborgarförslag och allmänhetens frågestund.
”Det är de 61 av väljarna valda ledamöterna i kommunfullmäktige som ska fatta de avgörande besluten”, poängterar han på sin blogg. På sidan 12 i dagens Smålandsposten utvecklar han resonemanget.
Hedin irriterar sig framför allt på att det är fel sorts människor som utnyttjar rätten att ställa frågor till politikerna: ”Allmänhetens frågestund verkar mer och mer bli en arena för politikerwannabes och personer med egna politiska agendor eller företrädare för partier som inte fått tillräckligt med röster för att komma in i kommunfullmäktige. Detta har ingenting med demokrati att göra!”, skriver han i bloggen.
I tider när förtroendet för partierna ligger på försäkringskassenivå (Medieakademin förra veckan) kan Hedins njugga inställning förefalla vansklig.
Om du inte känner dig bekväm i det direkta mötet med politikerna, men ändå vill ställa frågor eller framföra förslag inför en större publik, kan jag rekommendera Lobbyn. Här spelar det ingen roll vem du är, det väsentliga är vad du skriver om och på vilket sätt.
Vi prioriterar frågor som rör oss här i Kronoberg. Eftersom vi värdesätter ett öppet samhälle ger vi företräde åt inlägg som är undertecknade med namn. Tänk också på att innehållet ska vara begripligt för en bred läsekrets. Smålandsposten når varje dag 91 000 läsare.
I senaste läsarundersökningen fick lobbysidorna gott betyg. Vissa insändare var lika väl lästa som bra lokala nyheter. Framför allt var det tydligt att fler hade läst de korta inläggen än de långa.
Tänk på det om du vill ge dig in i den politiska diskussionen. Vem vet, kanske Ulf Hedin också läser.
Moderator · lobbyn
Johan
Persson är
nyhetschef
på Smålandsposten och samtalar här med läsare.