Offentlig konst väcker känslor

Moderator Artikeln publicerades

Vad som görs i vår offentliga miljö engagerar.

Vad som görs i vår offentliga miljö engagerar. Ännu ett bevis på det fick vi i lördags då runt hundra personer samlades för att lyssna på och delta i debatten om den offentliga konsten som Smålandsposten arrangerade i samband med kulturnatten.
Det handlar om vilken konst vi vill se på våra gator och torg. Och hur den konsten kan tolkas av både nutida och framtida generationer.
Men det handlar också om hur vi agerar när odemokratiska rörelser vill utnyttja de demokratiska rättigheterna till att föra ut sina budskap. Som konstnären Susanna Arwin frågade i debatten: Ska vi låta Islamiska Staten få demonstrera i Växjö? Eller som tidigare universitetslektorn i juridik Mats Bergström undrade: Vilka demonstranter ska man få lov att slå på?
"Tanten med väskan" och bilden som skulturen är hämtad från ställer många viktiga frågor på sin spets. Hela debatten finns att se på smp.se.

Graffiti eller klotteri det offentliga rummet väcker också starka känslor. När SSU på kulturnatten i fjol gjorde en aktion för en laglig graffitiväg saboterades konstverken. Den här gången satte vädret stopp för aktiviteten.
Förra veckan berättade Smålandsposten om en rapport om lagliga graffitiväggar. Stiftelsen Tryggare Sverige drar där slutsatsen att klotter förefaller öka i anslutning till lagliga väggar.
En granskning av Sveriges radios program Medierna visar dock att det inte går att dra någon sådan slutsats av rapporten. Av 31 kommuner med laglig graffitivägg svarade 7 att klottret i närheten hade ökat, 13 uppgav att det inte hade ökat och 11 hade ingen uppfattning. Att klottret hade minskat i närheten av den lagliga väggen fanns överhuvudtaget inte med som ett svarsalternativ.
– Rapporten bidrar inte till en ökad kunskap för den är inte speciellt vetenskapligt utförd, säger Solveig Hollari på Brottsförebyggande rådet till Medierna.