Enighet om skogen

Klimatet Artikeln publicerades

Trots invändningar från Finland, Polen och Kroatien har EU-länderna nått fram till en gemensam syn på skogens betydelse för klimatförändringarna. Redan nästa vecka inleds nu slutförhandlingar med EU-parlamentet.

 

Foto: Ruud,Vidar

 

Efter tuffa förhandlingar i Luxemburg om det som på klimatspråk kallas LULUCF kunde nuvarande ordförandelandet Estland till sist ändå sätta punkt för diskussionerna.

– Vi har nått en allmän inriktning. Förhandlingar med EU-parlamentet kan inledas den 19 oktober, sade estländske miljöministern Siim Kisler.

Då hördes på slutet endast invändningar från Polen, Kroatien och i viss mån Finland, vars miljöminister Kimmo Tiilikainen tyckte sig bara ha dåliga alternativ att välja mellan.

LULUCF är förkortning för systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.

I praktiken har diskussionen inom EU kokat ner till en kamp mellan dem som anser att ett modernt skogsbruk gynnar klimatarbetet och dem som anser att skogen bör bevaras i princip orörd för att kunna samla koldioxid.

Skogsindustrierna, som anser det vara en "riskfylld strategi" att spara skog, oroas över de finländska invändningarna.

– Det är lika fel att avverka för lite som att avverka för mycket. Och då är det olyckligt om finländarna, som ju har lång erfarenhet av skogsbruk och verkligen kan räkna på vad som är hållbart, går ifrån förhandlingarna och inte är nöjda, säger Mårten Larsson, vice vd för branschorganisationen.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) tycker ändå att Finland fick ett visst stöd.

– Det gjordes ju väldigt stora ansträngningar för att möta bland annat Finlands missnöje och det fick en extra kompensation också. Det gjordes absolut extra ansträngningar bland alla medlemsländer för att särskilt kompensera Finland, säger Lövin på väg ut från mötet i Luxemburg.

TT: Varför är de så mycket mer missnöjda än Sverige?

– Det handlar om de så kallade referensnivåerna. Det som ligger nu är en tidsperiod då Finland hade relativt lågt skogsbruk och då menar de att det är en felaktig nivå för dem att börja med, medan Sverige hade en mycket högre nivå den perioden, säger Lövin.

För egen del är klimatministern nöjd.

– Jag tycker att det var väldigt bra att vi lyckades komma överens så att vi nu har tydlighet och transparens i hur skogen ska beräknas.

Frågan om LULUCF går nu vidare till slutförhandlingar med EU-parlamentet, som enades om sin syn på saken i september. Även de diskussionerna lär bli tuffa.

– Det här är väldigt komplex materia och det kommer nog att ta lite tid. Men nu har vi åtminstone de två stora institutionernas positioner och då är det bara att sätta i gång och förhandla, och det kommer att ske ganska snart, säger Isabella Lövin.

Wiktor Nummelin/TT

fakta

Skogen och klimatet

Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och är inom klimatsammanhang det område där man räknar in vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser.

Skogen räknas traditionellt som en "kolsänka", som tar upp koldioxid. Det gör att skogsavverkning innebär att upptagningen minskar, vilket dock kan kompenseras genom nyplantering.

LULUCF tillhör de viktigaste områdena när det gäller att beräkna hur EU:s medlemsländer ska leva upp till sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser.

Visa mer...