KD: ”Familjen är den viktigaste byggstenen”

Nyheter Artikeln publicerades

En delad föräldraförsäkring är fel väg att gå för jämställdheten, enligt KD.

– Politiken måste veta sin gräns och inte sätta ytterligare press på familjer som har svårt att få ihop livspusslet, säger Anna Zelvin, som kandiderar för Kristdemokraterna till kommun- och regionfullmäktige.

Anna Zelvin kandiderar för Kristdemokraterna i Växjö kommun och till regionfullmäktige.
Foto: Lena Gunnarsson
Anna Zelvin kandiderar för Kristdemokraterna i Växjö kommun och till regionfullmäktige.

När Anna Zelvin ska utveckla sin och Kristdemokraternas syn på föräldraförsäkringen tar hon avstamp i trygghetsfrågorna. Det räcker inte med fler poliser, man måste se till de bakomliggande faktorerna, att skapa en trygg uppväxt och livsmiljö.

– Den viktigaste byggstenen är familjen. Och barn behöver tid för att bli trygga individer.

Det är en stor omställning att få barn och familjerna behöver känna samhällets stöd, inte öka stressen i en redan pressad situation, menar hon. Kristdemokraterna vill ta bort kvoteringen av föräldraförsäkringen och istället ha en fri och flexibel försäkring där föräldrarna själva fattar besluten.

Är det inte bra för jämställdheten att båda föräldrarna utnyttjar föräldraförsäkringen?

– Jag vill också ha ett jämt uttag, men jag tror inte på tvång, säger Anna Zelvin.

Hon har själv småbarn samtidigt som hon pendlar till jobbet som gymnasielärare i Vetlanda och är politiskt engagerad.

– Jag lever med de här frågorna. I vår familj har min man har tagit ut fler föräldradagar än jag. Jag är trött på argumentet att vi vill binda kvinnan vid spisen, säger hon med eftertryck.

Att över familjens huvud reglera vem som får tid med barnen är inte rätt åtgärd för bättre jämställdhet, menar hon.

Om man som exempelvis student eller egenföretagare inte kan ta ut de kvoterade föräldradagarna riskerar de att brinna inne. Då är det barnet som är förloraren, anser hon.

Anna Zelvin engagerade sig i Kristdemokraterna under valrörelsen 2010 och har de senaste åren haft uppdrag i både Växjö kommun och i Region Kronoberg.

– Det har varit tufft ibland. Jag kommer inte från någon politiskt engagerad familj, men jag brinner verkligen för politik!

Foto: Lena Gunnarsson

fakta

Kristdemokraterna

Valresultat 2014: 4,6 %

Enligt senaste opinionssiffrorna: 3,9 % (källa: Val.digital)

Riksdagsvalet i Kronoberg 2014: 4,9 %

Kommunalvalen 2014:

Alvesta: 3,1 %

Lessebo: 1,1 %

Ljungby: 3,3 %

Markaryd 44,9 %

Tingsryd 3,5 %

Uppvidinge: 2,9 %

Växjö: 3,6 %

Älmhult: 4,8 %

Regionvalet: 5,5 %

Partiets roll lokalt:

Partiet har lika eller mindre väljarstöd i länets kommuner jämfört med riket. Med ett lysande undantag – Markaryd. Här är KD sedan många år kommunens i särklass största parti, lett av kommunalrådet Bengt Germundsson. Kristdemokraterna ingår i den blågröna majoriteten i Växjö och bildar styre med Centern i Uppvidinge.

Toppnamn

Riksdagslistan

1. Ebba Busch Thor, 31 år, Uppsala

2. Patrik Åkesson, 52 år, Växjö

3. Eva Johnsson, 60 år, Vederslöv

Regionlistan

1. Eva Johnsson, 60 år, Vederslöv

2. Bengt Germundsson, 61 år, Strömsnäsbruk

3. Anna Zelvin, 33 år, Växjö

Visa mer...

fakta

Kristdemokraternas fem viktigaste vallöften

Vi bad partierna avlägga fem vallöften. Det här lovar Kristdemokraterna.

 

Ta bort kvotering av föräldraförsäkringen

Familjefrågorna är centrala för Kristdemokraterna. Partiet är emot all form av kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva ska få bestämma. De vill i stället ha en helt fri och flexibel föräldraförsäkring där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till annan närstående. I partiets valmanifest lovar man utöka antalet dubbeldagar. Man vill också ha en barnomsorgspeng till föräldrar som är hemma med barn 1-3 år och ett förstärkt skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Minska regelkrånglet för småföretagen och stärk näringslivet

Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet genom konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen. ”Vi är en exportberoende nation som måste ha skatter i paritet med andra länder”, säger Patrik Åkesson, företagare och riksdagskandidat KD, och pekar på höga marginalskatter. För att få de tillstånd som behövs för att starta en verksamhet ska man bara behöva ha kontakt med en kommunal instans, menar KD. Partiet vill också sänka den egna insatsen i aktiebolag till 25000 kronor och att fler företag ska slippa revisionsplikten.

Rätt stöd i rätt tid till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Köerna till BUP måste kortas och tillgängligheten öka, menar Kristdemokraterna. Familjehälsan som ska ge tidigt stöd till barn, ungdomar och familjer när unga drabbas av psykisk ohälsa ska förstärkas. ”Psykisk ohälsa börjar i regel inte med en superkris. Kan man möta sjukdomen med tidiga insatser så blir man inte så sjuk helt enkelt”, säger Eva Johnsson, regionpolitiker för KD. Regionen bör ha ett samlat ansvar för barn- och ungdomshälsovården. Partiet vill också införa en elevhälsogaranti där elever kan komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Förlossningsvården i Kronoberg måste förstärkas

Det skall vara tryggt och säkert både att vänta och föda barn i Kronoberg, lovar KD. Personalen måste erbjudas rimlig arbetsbelastning och goda arbetsvillkor. "Barnmorskor som brinner för sitt arbete har slutat för att de inte fått gehör för sin situation”, säger Anna Zelvin (KD) som vill erbjuda bättre arbetsmiljö och höjda löner. Lönen för barnmorskor ligger efter med hänsyn till ansvar och kompetens, anser hon. Rådgivningen bör utvecklas inom mödravården, framförallt till förstagångsföräldrar. KD vill också förstärka amningsrådgivningen.

Äldreboendegaranti för alla efter 85

Kristdemokraterna vill ge alla som är 85 år eller äldre lagstadgad rätt till en plats på äldreboende, om och när man vill. Äldreboende behöver inte innebära så kallat särskilt boende, som är behovsprövat, utan olika former av stödboende eller trygghetsboende. ”Det är en äldreboendegaranti i vid bemärkelse”, säger Eva Johnsson, kandidat till riksdag och region. Partiet vill i sitt valmanifest bygga fler äldreboenden och vill införa en äldreboendemiljard. Människor ska inte nekas plats för att man inte byggt tillräckligt, menar KD.

Visa mer...

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR