Fel av kommun att omhänderta bebis

Göteborg Artikeln publicerades

För snart två år sedan fördes en sexmånaders pojke till sjukhus i Göteborg med livshotande hjärnskador, som bedömdes ha vållats av våld mot huvudet. Partille kommun, där pojken hörde hemma, beslutade genast att han skulle omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU).

Men det var fel av kommunen, enligt ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen på fredagen. Domstolen anser inte att det visats tillräckligt stöd för bedömningen att pojken blivit utsatt för våld, eller att skadorna kan kopplas till bristande omsorg från föräldrarna.

Kommunen har bland annat pekat på att även ett syskon till pojken fått svåra skador som spädbarn. Både förvaltningsrätten och kammarrätten stödde beslutet om tvångsvård. Men föräldrarna fick alltså rätt i högsta instans.

Tvångsvården har upphört, enligt ett beslut av kommunen.